21.01.2022.

Izmjene i dopune Delegirane uredbe o PRIIP-ovima

Objavljeno: 21. siječnja 2022.

Dana 20. prosinca 2021. godine u Službenom listu Europske unije (L 455I) objavljena je  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2268 оd 6. rujna 2021. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/653 u pogledu temeljne metodologije i prikaza scenarija uspješnosti, prikaza troškova i metodologije za izračun zbirnih pokazatelja troškova, prikaza i sadržaja informacija o povijesnim prinosima i prikaza troškova u okviru upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi) koji nude niz mogućnosti ulaganja te u pogledu usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao temeljne mogućnosti ulaganja s produljenim prijelaznim aranžmanom iz tog članka (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.455.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A455I%3ATOC), kojom se mijenjaju i dopunjuju regulatorno-tehnički standardi u pogledu sadržaja ključnih informacija koje moraju biti navedene u dokumentima s ključnim informacijama upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (KID-ovima), a koja se primjenjuje od 1. srpnja 2022. godine.

U navedenom aktu uključene su slijedeće izmjene:

  • nova metodologija za izračun scenarija uspješnosti te izmjene u vezi s prikazom navedenih scenarija, kako mali ulagatelji ne bi imali „neprikladna očekivanja“ o potencijalnom povratu ulaganja
  • revidirani zbirni pokazatelji rizika
  • izmjene u pogledu sadržaja i prikaza informacija o troškovima PRIIP-ova, kako bi mali ulagatelji mogli bolje razumjeti troškovnu strukturu PRIIP-a
  • dorađena metodologija za izračun transakcijskih troškova
  • izmjene u pogledu pravila za PRIIP-ove koji nude više temeljnih mogućnosti ulaganja
  • dodatak pravila (Prilog VIII.) o sadržaju i prikazu informacija o povijesnim pokazateljima uspješnosti za određene vrste PRIIP-ova (UCITS-e, AIF-ove i IBIP-e).

Posebnu pažnju trebaju obratiti izdavatelji PRIIP-ova koji nude niz temeljnih mogućnosti ulaganja (eng. multi-option products (MOPs)), a kod kojih je najmanje jedna mogućnost temeljnih ulaganja UCITS fond ili fond koji nije UCITS iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014, jer se ovom izmjenom predviđa mogućnost korištenja opcije predviđene člankom 14. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 zaključno do 30. lipnja 2022. godine, nakon kojeg datuma će se posebne informacije za svaku temeljnu mogućnost ulaganja morati prikazati u posebnom dokumentu koji nadopunjuje „generički dokument s ključnim informacijama“ u skladu s izmijenjenim člankom 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.