Sudske odluke

Hanfa na ovoj internetskoj stranici objavljuje pravomoćne sudske odluke u prekršajnim i upravnosudskim postupcima u kojima je stranka, a sa svrhom poticanja mjera za učinkovito funkcioniranje financijskog tržišta i informiranja javnosti. Naime, člankom 15. točka 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05, 12/12) propisano je da je Hanfa u obavljanju svojih javnih ovlasti ovlaštena poticati, organizirati i nadgledati mjere za učinkovito funkcioniranje financijskog tržišta, dok je točkom 6. istog članka određeno da ista ima ovlast informirati javnost o načelima po kojima djeluje financijsko tržište. 

Također, ovakvom objavom sudskih odluka u postupcima u kojima je Hanfa stranka osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hanfa objavljuje cjelovite sudske odluke u kojima su određeni podaci o strankama i njihovim zastupnicima i predstavnicima precrtani i učinjeni nečitljivim u svrhu zaštite osobnih podataka i prava osobnosti te su pritom poštivana načela anonimizacije sadržana u Uputi o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravilima o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Na upit Hanfe Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dalo je mišljenje o objavi sudskih odluka na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ocijenivši da za takvo objavljivanje nema zapreka.

Osim navedenog, Hanfa je na temelju Prekršajnog zakona ovlaštena objavljivati sudske odluke koje još nisu postale pravomoćne u slučaju kada je to propisano posebnim propisima iz njezinog djelokruga, odnosno kada to određuju relevantni propisi Europske unije. U pravilu se tada objavljuju odluke koje sadrže osobne podatke, kao i informacija je li protiv takvih odluka uložen odgovarajući pravni lijek. Riječ je o sudskim odlukama koje se objavljuju u podizborniku Javna objava odluka.


Osiguranje

Pretraži
Br. Naziv postupka
1. Prekršajni postupak protiv UNIQA osiguranja d.d. i odgovornih osoba
 
Datum zaprimanja Predmet Status
13.07.2021. Hanfa je radi utvrđenih nezakonitosti u predugovornim dokumentima s ključnim informacijama (KID) za dva proizvoda osiguranja života – FidelisLife (FidelisLife Target 2045_V 1-2019 od 11.03.2019. godine) i Dollarprotect (KID UNIQA DollarProtect19, DollarProtect19_100 1/2019 od 01.01.2019.) protiv Uniqa osiguranja d.d. i odgovornih osoba Saše Krbavac, Luke Matošića i Tatjane Račić Žlibar pokrenula prekršajni postupak. Hanfa je s Uniqa osiguranjem d.d. i odgovornim osobama, sukladno odredbama Prekršajnog zakona sklopila sporazum o priznavanju krivnje i sporazumijevanju o sankcijama koji je potvrđen po Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Za utvrđene prekršaje, koji su se odnosili na kršenje odredbi članka 6. stavak 1. i članka 8. stavka 3. PRIIP Uredbe, okrivljenicima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna za Uniqa osiguranje d.d., dok je odgovornim osobama izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od po 30.000,00 kuna (svaki). Uniqa osiguranje d.d. u međuvremenu je otklonila utvrđene nezakonitosti u predugovornim dokumentima s ključnim informacijama Dana 2. srpnja 2021. Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu na temelju sporazuma stranaka
2. Prekršajni postupak protiv TRIGLAV SAVJETOVANJE d.o.o. i odgovornih osoba
 
Datum zaprimanja Predmet Status
13.07.2022. Hanfa je radi utvrđenih nezakonitosti u odnosu na uvjete informiranja potrošača i poslovnog ponašanja prilikom distribucije proizvoda osiguranja (kod kojeg se ne pruža usluga savjetovanja) protiv TRIGLAV SAVJETOVANJE d.o.o. i odgovornih osoba Ljubice Gardaš, Emila Škorića, Davora Brlića te Tanje Tretnjak podnijela optužni prijedlog čime je pokrenula prekršajni postupak. Tijekom prekršajnog postupka Hanfa je s TRIGLAV SAVJETOVANJE d.o.o. i odgovornim osobama, sukladno odredbama Prekršajnog zakona sklopila sporazum o priznavanju krivnje i sporazumijevanju o sankcijama na temelju kojeg je Općinski prekršajni sud u Zagrebu dana 29. lipnja 2022. donio presudu poslovni broj 11. Pp-2310/2022 kojom se okrivljenici proglašavaju krivima jer prije sklapanja police "investicijskog životnog osiguranja" nisu izradili ispravnu procjenu prikladnosti investicijskog proizvoda osiguranja te potom izdali upozorenje stranci da im takav proizvod osiguranja ne odgovara čime su počinili prekršajno djelo opisano u članku 444. stavku 1. alineji 1. točci 1. Zakona o osiguranju ("Narodne novine" br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20), u vezi s člankom 430. stavkom 1. istoga Zakona pa im se izriče ukupna novčana kazna u iznosu od 240.000,00 kuna (za pravnu osobu) te 4.000,00 kuna za odgovorne osobe (svaki). Dana 29. lipnja 2022. Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu na temelju sporazuma stranaka
3. Prekršajni postupak protiv GENERALI osiguranje d.d. i odgovornih osoba
 
Datum zaprimanja Predmet Status
12.12.2023. Hanfa je radi utvrđenih nezakonitosti u pogledu informiranja potrošača i poslovnog ponašanja u postupku distribucije proizvoda osiguranja te nezakonitosti vezane za predugovorne dokumente s ključnim informacijama (KID) za proizvode osiguranja života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja u financijski instrument - Vizija, Stratego, Vizija Plus i Stratego Plus od 1. siječnja 2021., protiv društva Generali osiguranje d.d. i odgovornih osoba Maria Carinia i Đurđice Vlahović, pokrenula prekršajni postupak. Hanfa je s društvom Generali osiguranje d.d. i odgovornim osobama, u skladu odredbama Prekršajnog zakona sklopila sporazum o priznavanju krivnje i sporazumijevanju o sankcijama koji je potvrđen po Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Za utvrđene prekršaje koji su se odnosili na kršenje odredbe članka 430. stavak 1. Zakona o osiguranju („Narodne novine“ 30/15 i 112/18, 63/20 i 133/20), okrivljenicima su izrečene novčane kazne, i to 10.620,00 eur-a (što primjenom fiksnog zakonskog tečaja od 7,5345 HRK iznosi 80.016,39 HRK) za društvo, a odgovornim osobama u iznosu od po 665,00 eur-a (što primjenom fiksnog zakonskog tečaja od 7,5345 HRK iznosi 5.010,44 HRK ) svaki. Za prekršaje koji su se odnosili na kršenje odredbe članka 6. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenog 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi), okrivljenicima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 66.400,00 eur-a (što primjenom fiksnog zakonskog tečaja od 7,5345 HRK iznosi 500.290,80 HRK) za društvo, a odgovornim osobama u ukupnom iznosu od po 2.655,00 eur-a (što primjenom fiksnog zakonskog tečaja od 7,5345 HRK iznosi 20.004,10 HRK) svaki. Društvo Generali osiguranje d.d. u međuvremenu je otklonilo utvrđene nezakonitosti u predugovornim dokumentima s ključnim informacijama. Dana 20. studenog 2023. Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu na temelju sporazuma stranaka.
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.