Europski sustav financijskog nadzora (ESFS)

Europski sustav financijskog nadzora (engl. European System of Financial Supervision – ESFS) čine tri Europska nadzorna tijela (engl. European Supervisory Authorities – ESAs) te Europski odbor za sistemske rizike (engl. European Systemic Risk Board – ESRB). ESFS višeslojni je sustav mikro- i makrobonitetnih tijela čiji je cilj osigurati dosljedan i koherentan financijski nadzor unutar EU-a.

Više o ESFS-u: European System of Financial Supervision (europa.eu).

 

Europska nadzorna tijela (engl. European Supervisory Authorities – ESAs)

Europska nadzorna tijela (ESAs) čine tri europska nadnacionalna tijela: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

Glavna je zadaća tih tijela osigurati dosljedan i primjeren mikrobonitetni nadzor financijskih tržišta EU-a u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima država članica. Dok je većina nadzornih aktivnosti financijskih institucija u nadležnosti nacionalnih nadzornih tijela, Europska nadzorna tijela osim provođenja određenih direktnih nadzornih ovlasti imaju zadatak razviti i provesti regulatorni okvir i konvergentnu nadzornu praksu unutar EU-a kako pojedinačno na razini područja za koje je nadležno pojedino Europsko nadzorno tijelo tako i u vezi s uspostavljanjem zajedničkih nadzornih standarda i dosljednih nadzornih praksi. Posebna je uloga Europskih nadzornih tijela savjetovanje tijela EU-a, naročito Vijeća i Komisije, u zakonodavnom procesu, razvoju regulatornih standarda te koordinaciji djelovanja nacionalnih nadzornih tijela.

Cilj je Europskih nadzornih tijela promicanje prekogranične nadzorne suradnje, osiguravanje dosljednosti nadzornih praksi, smanjenje nepoštenog tržišnog natjecanja te promicanje jednakih uvjeta tog natjecanja, kao i povećanje zaštite ulagatelja i korisnika financijskih usluga. Osim toga, ta tijela izrađuju različite tehničke savjete za Komisiju te smjernice i preporuke za nacionalna nadzorna tijela. 

Nadzorna i regulatorna pitanja od međusektorskog značaja rješavaju se putem Zajedničkog odbora Europskih nadzornih tijela (engl. ESAs Joint Committee), u čijem radu sudjeluju predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.

Upravno vijeće i djelatnici Hanfe aktivno sudjeluju u upravljačkim tijelima te brojnim radnim skupinama čija je zadaća pripremiti regulatorne i nadzorne inicijative u okviru djelovanja ESMA-e i EIOPA-e.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman član je Povjerenstva za posredovanje EIOPA-e i Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (IAIS), i to kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja), te aktivno sudjeluje u radu tih međunarodnih tijela.

ESMA je neovisno tijelo EU-a čija je svrha poboljšati zaštitu ulagatelja te promicati stabilna i uređena financijska tržišta.

ESMA ima tri cilja:

  • zaštita ulagatelja – osiguranje da se potrebe korisnika financijskih proizvoda adekvatnije zadovolje te jačanje njihovih prava kao ulagatelja i potvrđivanje njihovih odgovornosti
  • uređena tržišta – promicanje integriteta, transparentnosti, učinkovitosti i dobrog funkcioniranja financijskih tržišta i snažne tržišne infrastrukture
  • financijska stabilnost – jačanje financijskog sustava kako bi on mogao podnositi šokove i posljedice financijskih neravnoteža te poticanje gospodarskog rasta.

ESMA je odgovorna i za koordinaciju mjera koje poduzimaju regulatori za vrijednosne papire i donošenje izvanrednih mjera u kriznim situacijama.

Iako je ESMA neovisno tijelo, ona je odgovorna europskim institucijama, uključujući Europski parlament, te se na njegov zahtjev za službeno saslušanje pojavljuje pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON), Vijećem Europske unije i Europskom komisijom. ESMA o svojim aktivnostima redovito izvješćuje institucije na sastancima i putem godišnjeg izvješća.

EIOPA je dio Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS). Neovisno je savjetodavno tijelo Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.

Misija je EIOPA-e zaštititi javni interes doprinoseći kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj stabilnosti i učinkovitosti financijskog sustava za gospodarstvo Unije, njezine građane i poduzeća. Ta se misija provodi promicanjem dobrog regulatornog okvira i dosljednih nadzornih praksi kako bi se zaštitila prava ugovaratelja osiguranja, članova mirovinskih sustava i korisnika te doprinijelo javnom povjerenju u sektor osiguranja i strukovnog mirovinskog osiguranja Europske unije.

EBA je neovisno tijelo EU-a čiji je posao osigurati učinkovitu i dosljednu razinu bonitetne regulative i nadzora nad europskim bankarskim sektorom. Njezini su glavni ciljevi održavanje financijske stabilnosti u EU-u te osiguravanje cjelovitosti, djelotvornosti i pravilnog funkcioniranja bankarskog sektora.

Osnovna je zadaća EBA-e da usvajanjem Obvezujućih tehničkih standarda i smjernica pridonese stvaranju jedinstvenih europskih pravila u području bankarstva. Cilj jedinstvenih pravila jest pružiti jedinstven skup usklađenih bonitetnih pravila za financijske institucije u cijeloj Europskoj uniji, pomoći u stvaranju jednakih uvjeta poslovanja i pružiti visoku zaštitu štedišama, ulagateljima i potrošačima.

ESRB odgovoran je za makrobonitetni nadzor financijskog sustava. Taj odbor procjenjuje makroekonomske rizike iz perspektive financijskog sektora EU-a u cjelini, a uključuje predstavnike nacionalnih središnjih banaka i nadzornih tijela država članica EU-a.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.