Međunarodna suradnja

Učinkovita i pravovremena međunarodna suradnja nadzornih tijela unutar Europske unije, ali i na globalnoj razni postaje sve važnija dimenzija djelovanja nadzornih tijela sa svrhom održavanja financijske stabilnosti, urednog funkcioniranja tržišta te zaštite ulagatelja. Imajući u vidu da veliki broj globalno i regionalno aktivnih tvrtki svoje financijske usluge nudi prekogranično te s obzirom na učestale tržišne turbulencije unutar financijskog sektora uzrokovane različitim ekonomskim i političkim događajima globalnog karaktera, na značaju dobiva nadzorna suradnja ne samo nadzornih tijela iz financijskog sektora već i s regulatorima i nadležnim tijelima iz drugih sektora (međusektorska suradnja).

Hanfa je prepoznala takva kretanja te aktivno sudjeluje u održavanju i uspostavljanju kvalitetne nadzorne suradnje, kako s institucijama unutar EU-a tako i na globalnom nivou, koja se odvija na multilateralnoj i bilateralnoj osnovi.

Ciljevi međunarodne suradnje koje Hanfa želi postići jesu:

  • utvrđivanje rizika koji ugrožavaju nebankarsko financijsko tržište te pokretanje primjerenih preventivnih nadzornih mjera
  • promicanje učinkovitog i dosljednog nadzora
  • uspostavljanje odgovarajućeg i proporcionalnog regulatornog okvira.

Navedene ciljeve Hanfa nastoji realizirati prvenstveno kroz članstvo u tijelima EU-a: Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), kao i sudjelovanjem u radu Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB) te suradnjom u okviru IAIS-a, IOSCO-a i IOPS-a – međunarodnim tijelima nadležnim za tržišta osiguranja, tržišta kapitala te mirovinske fondove.

Hanfa aktivno sudjeluje u brojnim ESMA-inim radnim skupinama usmjerenim na unaprjeđivanje zakonodavnog i nadzornog okvira te u nekoliko ESMA-inih kolegija nadzornika čija je zadaća koordinacija nadzora nad društvima koja pružaju usluge tržišne infrastrukture.

Hanfa ujedno savjetuje različita hrvatska tijela državne uprave u vezi s donošenjem propisa na nivou EU-a iz područja Hanfina nadzora u okviru djelovanja pojedinih radnih skupina Vijeća te Europske komisije.

Hanfa dodatno radi na uspostavljanju primjerenih i transparentnih nadzornih praksi sudjelovanjem u različitim oblicima tehničke suradnje pod pokroviteljstvom Europske komisije kao primatelj ili pružatelj tehničke pomoći, kao i sklapanjem bilateralnih sporazuma o suradnji.

Osim toga, Hanfa je potpisnica većeg broja bilateralnih sporazuma s nadzornim tijelima iz država u okruženju koja u svojoj nadležnosti imaju ista područja financijskog sektora kao i Hanfa, a u cilju pružanja pomoći tim tijelima prilikom podizanja regulatornih i nadzornih standarda u navedenim jurisdikcijama.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman član je Povjerenstva za posredovanje EIOPA-e te Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (IAIS), i to kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja), te aktivno sudjeluje u radu tih međunarodnih tijela.


Europski sustav financijskog nadzora

Pogledaj više

Europska komisija, Vijeće i Parlament

Pogledaj više

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Pogledaj više
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.