Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Pranje novca i financiranje terorizma predstavljaju ozbiljne prijetnje sigurnosti i cjelovitosti financijskog sustava. Borba protiv navedenih pojava kompleksna je i izazovna te stoga iziskuje nacionalnu i međunarodnu suradnju pri podizanju svijesti te otkrivanju i sprječavanju postupaka pranja novca i financiranja terorizma.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Hanfa nadzire primjenu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kod svojih subjekata nadzora.

Pored nadzornih aktivnosti Hanfa također:

 • surađuje s drugim domaćim i međunarodnim tijelima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • organizira edukaciju za institucije koje nadzire
 • donosi smjernice za provedbu propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te
 • obavlja druge poslove u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje niz obveza za financijske institucije i druge obveznike zakona koji izvršavaju financijske transakcije ili transakcije drugom imovinom. Glavni je cilj zakona osigurati integritet financijskog sustava i spriječiti njegovu zlouporabu u svrhu nezakonitih aktivnosti kao što su pranje novca i financiranje terorizma.

Zakon propisuje da su obveznici prilikom obavljanja svojih djelatnosti dužni ispunjavati sljedeće obveze:

 1. izraditi procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 2. uspostaviti politike, kontrole i postupke za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma
 3. provoditi mjere dubinske analize stranke na način i pod uvjetima određenima zakonom
 4. provoditi mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
 5. imenovati ovlaštenu osobu i zamjenika ovlaštene osobe za provedbu mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, s obzirom na organizacijsku strukturu obveznika, dovoljan broj zamjenika ovlaštene osobe te osigurati primjerene uvjete za njihov rad
 6. omogućiti redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu zaposlenika obveznika te osiguravati redovitu unutarnju reviziju sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
 7. izraditi i redovito dopunjavati liste indikatora za prepoznavanje stranaka i sumnjivih transakcija i sredstava za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma
 8. obavještavati i dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novaca propisane i tražene podatke, informacije i dokumentaciju o transakcijama, sredstvima i osobama
 9. čuvati i zaštititi podatke te voditi evidencije podataka propisanih Zakonom
 10. obvezu kreditnih i financijskih institucija da uspostave odgovarajući informacijski sustav s obzirom na svoju organizacijsku strukturu i izloženost riziku od pranja novca i financiranja terorizma radi cjelovite procjene rizika stranaka, poslovnih odnosa i transakcija te stalnoga praćenja poslovnih odnosa te sa svrhom pravodobnoga i cjelovitoga obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca i
 11. provoditi druge obveze i mjere propisane Zakonom i na temelju njega donesenih podzakonskih akata.

Zakonom su također propisane i prekršajne odredbe koje uključuju novčane kazne i zabranu obavljanja financijskih poslova. 

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.