Nadzorna javna objava

Direktivom (EU) 2019/2034 propisano je da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje tržište kapitala funkcioniralo što učinkovitije te kako bi građanima Europske unije bila omogućena odgovarajuća razina transparentnosti informacija. Objavljene informacije trebale bi biti dostatne za omogućivanje smislene usporedbe usvojenih pristupa nadležnih tijela pojedinih država članica. U skladu s navedenim, informacije svih nadležnih tijela trebaju biti objavljene u zajedničkom formatu, redovito ažurirane i dostupne na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji.

Službena stranica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) služi kao središnje elektroničko spremište podataka o nadzoru koji se, između ostalog, provodi temeljem Direktive (EU) 2019/2034 i omogućuje brzu i jednostavnu usporedbu relevantnih informacija. Istovremeno, službene stranice nadležnih nacionalnih tijela pružaju opsežne i detaljne informacije.

Hanfa objavljuje i osigurava pristup informacijama povezanima sa zakonskim tekstovima, uredbama, pravilnicima, uputama i smjernicama koje se primjenjuju u području bonitetne regulative i nadzora investicijskih društava u Republici Hrvatskoj.

Ovo poglavlje sadrži informacije o tekstovima zakona i drugih propisa koje je Republika Hrvatska donijela te koji se primjenjuju u području bonitetne regulative za investicijska društva.

Usvojena EU regulativa:

Podaci:

Nadležna tijela obvezna su javno objaviti opće kriterije i metodologije koje se primjenjuju u postupku nadzorne provjere i ocjene iz članka 36. Direktive (EU) 2019/2034.

Postupak nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) aktivnost je kojom nadležno tijelo procjenjuje rizike kojima su investicijska društva izložena i provjeravaju jesu li investicijska društva sposobna na odgovarajući način upravljati tim rizicima.

Postupak nadzorne provjere i ocjene usredotočen je na sljedeća područja:

  • kategorizacija investicijskog društva i periodična provjera te kategorizacije;
  • praćenje ključnih pokazatelja;
  • analiza poslovnog modela;
  • procjena internog upravljanja i kontrola na razini investicijskog društva;
  • procjena rizika za kapital;
  • procjena rizika za likvidnost;
  • procjena adekvatnosti regulatornog kapitala investicijskog društva;
  • procjena adekvatnosti sredstava likvidnosti investicijskog društva;
  • ukupna procjena na temelju SREP-a.

Na temelju provjere spomenutih područja nadležna tijela određuju mjeru u kojoj sustavi, strategije i postupci nadziranog investicijskog društva osiguravaju dobro upravljanje i odgovarajuću pokrivenost rizika i količinu kapitala koja je investicijskom društvu potrebna kako bi pokrila rizike kojima je izloženo.

Učestalost i intenzitet postupka nadzorne provjere i ocjene ovise o profilu rizičnosti investicijskog društva te o investicijskim uslugama koje pruža i aktivnostima koje obavlja.

Podaci:

Ovo poglavlje sadrži agregirane statističke podatke o najvažnijim aspektima uvođenja bonitetnog okvira za investicijska društva u Republici Hrvatskoj na temelju odredbi članka 57. stavka 1. točke d) Direktive (EU) 2019/2034 koje su prenesene u članku 403. stavku 1. točki 4. Zakona o tržištu kapitala (NN, br.65/18, 17/20, 83/21 i 151/22). Navedeno se odnosi na statističke podatke o investicijskim društvima te sastavu regulatornog kapitala u odnosu na kapitalne zahtjeve, kapitalnim zahtjevima, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na investicijska društva u Republici Hrvatskoj.

Podaci se objavljuju na osnovi definicija iz Uputa za nadzornu javnu objavu Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Navedeni statistički podaci odnose se na investicijska društva pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Podaci se iskazuju u milijunima eura.

Podaci se iskazuju sa stanjem na dan 31. prosinca. Ažuriranje se obavlja jednom godišnje, do kraja lipnja tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

Nijedna povjerljiva informacija koju je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primila u tijeku obavljanja poslova iz svoje nadležnosti neće biti otkrivena na način kojim bi se omogućio uvid u poslovanje pojedinačnog investicijskog društva. Dobivene informacije prikazuju se isključivo u sažetom ili agregiranom obliku. Nadalje, objavljivanje agregiranih statističkih podataka ne obavlja se u slučajevima kada bi njihovo iznošenje rezultiralo otkrivanjem povjerljivih podataka na pojedinačnoj razini.

Podaci:

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.