Održivo financiranje

Održivo financiranje sve je važniji koncept u današnjem svijetu. Od obnovljive energije i održive poljoprivrede do etičkih praksi poslodavaca i projekata za dobrobit zajednice, održivo financiranje obuhvaća širok raspon inicijativa čiji je cilj stvoriti bolji svijet za buduće generacije, a ne samo osigurati financijski povrat. Nažalost, opažamo negativne posljedice klimatskih promjena i svatko će u svom području trebati promijeniti svoj odnos prema okolišu i zajednici u kojoj živi. 

Održivo financiranje nije samo „zeleno“ financiranje. To je proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) čimbenika prilikom donošenja odluka o ulaganju, prema kojem se financijski tokovi preusmjeravaju u razvoj niskougljičnih i na klimatske promjene otpornih gospodarstava, ali i u zaštitu ljudskih prava i prava djece te kulturu korporativnog upravljanja.

Provedba Zelenog plana

S ciljem uspješne tranzicije prema održivijem i ekološki prihvatljivijem gospodarstvu, Europska unija usvojila je 2019. Europski zeleni plan, kojim se želi postići klimatska neutralnost do 2050. godine. U tu svrhu Planom se stimuliraju javna i privatna ulaganja potrebna za prelazak na klimatski neutralno, zeleno, konkurentno i uključivo gospodarstvo, a njegova provedba traži značajan angažman svih sektora gospodarstva, i to posebice financijskog sektora.

Naime, financijski sektor ima ključnu ulogu u održivom financiranju jer je odgovoran za raspodjelu kapitala prema inicijativama i financijskim proizvodima čiji su ciljevi usklađeni s planovima EU-a i nacionalnim planovima u području održivosti. Radi se o ulaganju novca na načine koji podupiru održivi gospodarski rast, štite okoliš i promiču društvenu dobrobit, a istovremeno stvaraju financijski povrat za ulagatelje. 

U Republici Hrvatskoj pitanju održivog razvoja posebna je pozornost posvećena u Vladinu Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, gdje se ukazuje na potrebu za stvaranjem održivog i otpornog gospodarstva s fokusom na zelenu i digitalnu transformaciju. 

Održivo financiranje ima ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva politike u okviru međunarodnih obveza Europske unije u pogledu klimatskih ciljeva i ciljeva održivosti. Ono je važno jer prepoznaje da financijske odluke imaju posljedice u stvarnom svijetu i da investitori imaju odgovornost uzeti u obzir te posljedice prilikom donošenja odluka o ulaganju. Ulaganjem u održive projekte i tvrtke ulagatelji mogu pomoći u pokretanju pozitivnih promjena i pridonijeti održivijoj i pravednijoj budućnosti.

EU je predvodnik u smislu regulacije i standardizacije procesa i čimbenika povezanih s održivosti i ESG-om, ali činjenica je da poduzeća koja su uvrštena na burze diljem svijeta pomiču svoj fokus s kratkoročnog maksimiziranja profita na dugoročne ekološke, društvene i upravljačke ciljeve. Povećava se svjesnost menadžmenta o važnosti brige o ESG-u, koja može utjecati na financijsko zdravlje poduzeća, kao i na ugled poduzeća na tržištu.

U cilju realizacije takvog plana donesen je zakonodavni okvir za poslovanje sudionika u financijskom sektoru kako bi se financijskih tokovi preusmjerili u održive ekonomske aktivnosti te transparentno prikazivala poslovanja u vezi s održivim financiranjem. Obveze objave podataka povezanih s održivosti propisane su primarno Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba SFDR) i Uredbom o taksonomiji i njezinim dopunama.

Uredba SFDR propisuje obvezu izvještavanja o informacijama povezanima s održivosti za sve sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike, odnosno uređuje pretpostavke za uključivanje ESG čimbenika u analize koje se pripremaju prilikom odlučivanja o ulaganju u određena društva. Ona se indirektno odnosi i na izdavatelje jer će samo oni izdavatelji koji budu objavljivali ESG relevantne informacije biti razmatrani za potencijalna ulaganja.

Izdavateljima je člankom 8. Uredbe o taksonomiji propisana obveza objavljivanja pokazatelja udjela prometa, kapitalnih ulaganja te operativnih troškova povezanih s okolišno održivim ekonomskim aktivnostima u odnosu na šest okolišnih ciljeva. Navedeni članak u primjeni je od 1. siječnja 2022. u odnosu na dva okolišna cilja – ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama. U lipnju 2023. usvojen je i delegirani akt kao dopuna Uredbe o taksonomiji, u kojem su navedeni kriteriji tehničke provjere ekonomskih djelatnosti u odnosu na preostala četiri cilja. Također, dopunama Uredbe o taksonomiji detaljnije se razrađuju ključni pokazatelji uspješnosti, kao i sve potrebne objave u ovom području.

U siječnju 2023. stupila je na snagu nova Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (Direktiva CSRD; engl. Corporate Sustainability Reporting Directive). Ona zamjenjuje postojeću Direktivu o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva NFRD; engl. Non-Financial Reporting Directive), a države članice moraju je prenijeti u svoja nacionalna zakonodavstva najkasnije do 6. srpnja 2024. godine. Propisuje obvezu objave ESG relevantnih informacija za sva velika poduzeća i sve izdavatelje. Primjena za prve obveznike počinje u 2024., a objava prvih izvještaja prema Direktivi CSRD započinje u 2025. godini. 

Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (engl. European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) zadužena je za izradu Europskih standarda za izvještavanje o održivosti (engl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS).

 

Dosad je Hanfa imala aktivnu ulogu u pružanju podrške izdavateljima i sektoru financijskih usluga u prilagođavanju promjenama koje donosi novi ESG regulatorni okvir. I prije primjene regulative EU-a Hanfa je u ožujku 2021. objavila Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja kako bi omogućila ujednačeno djelovanje i izvještavanje i kako bi informacije izdavatelja bile usporedive, pouzdane i razumljive.

Uskoro očekujemo i implementaciju Direktive CSRD u izmjene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziju, u čijoj pripremi u sklopu radne skupine Ministarstva financija sudjeluju i stručnjaci Hanfe. Međutim, jedan je od velikih izazova pred regulatorima svih država i sprječavanje greenwashinga. To je praksa u kojoj izjave, deklaracije, radnje ili komunikacije povezane s održivošću ne odražavaju jasno i pošteno temeljni profil održivosti subjekta, financijskog proizvoda ili financijskih usluga. Ova praksa može dovesti u zabludu potrošače, ulagatelje ili druge sudionike na tržištu.

Hanfa već sada u okviru svojih redovnih aktivnosti (odobravanje prospekta za izdanja, licenciranje investicijskog fonda, praćenja rada fonda) može pratiti koriste li se u praksi ovakve obmane. 

EIOPA i nacionalna nadležna tijela počeli su integrirati pitanja greenwashinga u svoje nadzorne aktivnosti i svakako će u cilju dodatne preciznosti predlagati daljnja poboljšanja pravila, što se očekuje u njihovu završnom izvješću u svibnju 2024. godine.

Obavijesti EU nadzornih tijela
Pogledaj više
Nacionalni plan oporavka i otpornosti
Pogledaj više
Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja
Pogledaj više
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.