Makroprudencijalni skener rizika

Objavljeno je novo izdanje Hanfine publikacije „Makroprudencijalni skener rizika“, koji redovito prati kretanje sistemskih rizika u sektoru financijskih usluga, koji je pod nadzorom Hanfe. U publikaciji se sistematizirano analizira utjecaj makroekonomskog okružja i kretanja na financijskim tržištima na kratkoročna i dugoročna kretanja tržišnih rizika, rizika profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti kod financijskih društava i fondova, kao i na razine koncentracije unutar pojedinih sektora i njihove izloženosti prema kreditnom, valutnom i kamatnom riziku. Analiza je provedena na temelju dostupnih podataka i informacija zaključno s krajem 2022. godine.

Prema rezultatima provedenih analiza, izloženost dugoročnim rizicima na kraju 2022. ostala je za fondove i financijska društva na povišenoj razini. Najizraženiji dugoročni sistemski rizik i dalje je kamatni rizik. Vrlo visoke stope inflacije i povijesno snažan zaokret globalne monetarne politike u 2022. nije investitorima omogućio zaklon od knjiženja financijskih gubitaka, neovisno o njihovu profilu rizičnosti. Prelazak iz okružja povijesno niskih kamatnih stopa u okružje relativno viših troškova financiranja negativno se odrazio na vrednovanja svih klasa financijske imovine, od onih najsigurnijih (državne obveznice investicijskog rejtinga) pa sve do špekulativnih (primjerice tzv. growth kompanije i kriptovalute). Povećanje kamatnog i tržišnog rizika također se odrazilo i na rast rizika profitabilnosti, a u određenim segmentima tržišta i na rast likvidnosnih pritisaka. Unatoč porastu kratkoročnih sistemskih rizika, kapitalne i likvidnosne zalihe sektora financijskih usluga i dalje su na vrlo visokim razinama, što sektoru financijskih usluga omogućuje dodatnu stabilnost i povećava sposobnost amortizacije potencijalnih budućih sistemskih pritisaka.

U posljednjem izdanju publikacije objavljena je i analiza o potencijalnom kratkoročnom i dugoročnom utjecaju uvođenja eura i pristupanja ekonomskoj i monetarnoj uniji na sektor financijskih usluga. Istraživanje se temelji na primjerima država članica EU-a koje su već ranije pristupile europodručju.

Rezultati analize utvrđuju da uvođenje eura sa sobom može donijeti brojne koristi za financijski sustav, ali i neke nedostatke. Postoje potencijali za dugoročni rast likvidnosti na tržištu kapitala te njezine veće otpornosti na kratkotrajne šokove. Smanjenje valutnog rizika, transakcijskih troškova i troškova zaduživanja zemlje, veća integracija te produbljivanje tržišta mogu dugoročno pridonijeti razvoju dioničkog i obvezničkog tržišta. Iako dobrodošli, ti potencijalni efekti sami nisu dostatni za značajniji razvoj domaćeg tržišta kapitala strukturno obilježenog niskom likvidnosti i izraženom koncentracijom. Analiza pokazuje da se pristupanjem zajedničkoj monetarnoj uniji smanjuje izloženost dugoročnim sistemskim rizicima, no istovremeno se povećavaju i sistemski rizici kratkoročne prirode jer raste osjetljivost domaćeg tržišta kapitala na iznenadne inozemne šokove, koja proizlazi iz povećane integriranosti s inozemnim tržištima.

Publikacijom Makroprudencijalni skener rizika pruža se uvid u proces identifikacije, procjene i praćenja evolucije sistemskih rizika u sektoru financijskih usluga, koji je pod nadzorom Hanfe, kako bi se pravovremeno poduzele odgovarajuće mjere u cilju sprječavanja njihove materijalizacije i narušavanja stabilnosti financijskog sustava. Cilj je publikacije pridonijeti boljem razumijevanju sistemskih rizika,  potaknuti na planiranje aktivnosti i mjera koje preveniraju materijalizaciju tih rizika, odnosno pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica njihove materijalizacije u cilju jačanja otpornosti sustava na šokove te pridonijeti većem povjerenju u financijski sustav. Publikacija Makroprudencijalni skener rizika objavljivat će se tri puta godišnje.
Makroprudencijalni skener rizika, br.9

Objavljeno: 27.09.2023. Publikacija: Makroprudencijalni skener rizika Datum: rujan 2023. Godina izdanja: III ISSN: 2671-2067

Preuzmi excel podatke 

Preuzmi pdf
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.