Godišnje izvješće

Svake godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje godišnje izvješće kojim se daje pregled kretanja na tržištu financijskih usluga te aktivnosti i mjere koje je Hanfa kao regulator tog tržišta u skladu sa svojim nadležnostima poduzimala tijekom godine. Godišnje izvješće uključuje i pregled financijskih izvješća Hanfe.

Objavljeno: 19.7.2019.

Publikacija: Godišnje izvješće za 2018.

Datum: srpanj 2019.

Godina izdanja: XIV

ISSN: 1846-6362