Životno osiguranje

Životno osiguranje jest osiguranje vlastitog života ili života vaših bližnjih. Razlikujemo više vrsta životnih osiguranja:

  • osiguranje za slučaj smrti i doživljenja
  • riziko osiguranje
  • osiguranje za slučaj doživljenja.

Osiguranje za slučaj smrti i doživljenja ima dvije komponente:

  • osigurana svota isplaćuje se korisniku osiguranja u slučaju smrti osiguranika ili
  • osigurana svota isplaćuje se na kraju ugovorenog trajanja osiguranja, tj. po doživljenju osiguranika pa se često kaže da to osiguranje predstavlja i štednju.

Ta vrsta osiguranja također se naziva i mješovito osiguranje života.

Riziko osiguranje podrazumijeva isplaćivanje ugovorene svote samo u slučaju smrti osiguranika (ako osiguranik doživi rok na koji je sklopljena polica, osigurani se iznos ne isplaćuje).

Osiguranje za slučaj doživljenja podrazumijeva isplaćivanje ugovorene svote isključivo ako osiguranik doživi rok definiran u ugovoru. Ako osiguranik umre za trajanja ugovora o osiguranju, korisnik osiguranja nema pravo na isplatu ugovorene svote, a uobičajena je isplata ili do tada uplaćene premije ili matematičke pričuve, ovisno o cjenicima društava za osiguranje.

Unit-linked životno osiguranje jest osiguranje kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja. Unit-linked police funkcioniraju po principu ulaganja u fond te svaka uplata premije predstavlja kupnju određenog udjela u fondu. S obzirom na to da vrijednost udjela može rasti, ali i padati, ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja i eventualnu dobit ili gubitak. Osiguratelj pak preuzima samo osigurateljni rizik, odnosno isplatu ako se ostvari osigurani slučaj.

Unit-linked polica, kao i ostale vrste životnih osiguranja, može sadržavati i dopunska osiguranja, poput onog za slučaj nezgode ili trajne radne nesposobnosti.

Plaćanje premije, kao i kod drugih oblika osiguranja, može biti ugovoreno jednokratno ili višekratno, u skladu s potrebama ugovaratelja osiguranja.

Raskid ugovora o životnom osiguranju

Ugovor o životnom osiguranju može se raskinuti u bilo kojem trenutku kada to ugovaratelj poželi uz zadovoljenje određenih uvjeta. Međutim, prijevremeni raskid ugovorenog životnog osiguranja za slučaj doživljenja u pravilu je nepovoljan za ugovaratelja/korisnika u pogledu iznosa naknade koja mu pritom pripada. Prije donošenja odluke o raskidu police životnog osiguranja uputno je provjeriti uvjete osiguranja i kontaktirati društvo za osiguranje te utvrditi postoje li neke povoljnije mogućnosti za osiguranika.

Takve mogućnosti obično obuhvaćaju:

  • kapitalizaciju police osiguranja – trajni prestanak obveze plaćanja premije osiguranja, no polica nastavlja vrijediti do isteka ugovorenog roka osiguranja, pri čemu se inicijalno ugovorena osigurana svota umanjuje u skladu s iznosom uplaćene premije
  • mirovanje police osiguranja – privremeni prestanak obveze plaćanja premije na kraći rok (obično do godinu dana), pri čemu se osigurana svota određuje u skladu s dotad izvršenim uplatama premije
  • smanjenje iznosa premije – trajno smanjenje iznosa premije u skladu s kojim se korigira (smanjuje) i iznos osigurane svote
  • otkup police – moguć je ako je sklopljen ugovor o osiguranju života za cijeli život osiguranika, i to ako su do tog trenutka uplaćene barem tri godišnje premije.

Više informacija o životnom osiguranju možete pronaći u edukativnom letku i edukativnoj brošuri.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.