Leasing

Leasing je oblik financiranja nabave dobara, tj. objekata leasinga (vozila, opreme, nekretnina i sl.). No za razliku od financiranja putem kredita, ta dobra tijekom trajanja ugovora ostaju u vlasništvu leasing društva koje ih je za tu svrhu kupilo od dobavljača. Tijekom trajanja ugovora leasing društvo odobrava korištenje tih dobara primatelju leasinga, koji se obvezuje za to plaćati naknadu.

Davatelj leasinga je leasing društvo te je ono vlasnik objekta leasinga. Davatelji leasinga moraju imati odobrenje Hanfe za obavljanje poslova leasinga. Poslove financijskog leasinga mogu obavljati i kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj.

Primatelj leasinga je fizička ili pravna osoba koja koristi (iznajmljuje) objekt leasinga i za to plaća ugovorenu naknadu. U pravilu primatelj leasinga sam bira objekt leasinga kod dobavljača i obraća se leasing društvu u svrhu financiranja tog objekta.

Dobavljač objekta leasinga je pravna ili fizička osoba koja prodaje objekt leasing društvu.

Leasingom se najčešće financiraju osobni automobili, gospodarska vozila, strojevi, oprema, postrojenja, nekretnine i plovila – objekti leasinga. Vlasnik objekta leasinga uvijek je leasing društvo.

Često ćete čuti pojmove pravni vlasnik i ekonomski vlasnik objekta leasinga. Biti pravni vlasnik objekta leasinga znači biti i stvarni vlasnik tog objekta. Npr. kod objekata koji se registriraju, poput vozila, kao vlasnik u prometnoj dozvoli uvijek je upisan davatelj leasinga. Za razliku od pravnog, ekonomsko je vlasništvo pojam povezan s evidentiranjem objekta leasinga u poslovnim knjigama. Prilikom završetka ugovora o financijskom leasingu pravo vlasništva nad objektom leasinga uglavnom se prenosi na primatelja leasinga, dok se kod završetka ugovora o operativnom leasingu objekt leasinga vraća davatelju leasinga.

Leasing se s obzirom na sadržaj i obilježja posla dijeli na financijski i operativni leasing, pri čemu je jasno razdvojeno pravo vlasništva od prava korištenja objekta. Na taj način primatelj leasinga kroz korištenje nesmetano ostvaruje prihode a da pritom ne mora biti opterećen obvezama povezanim s vlasništvom nad objektom leasinga.

Posao operativnog leasinga podrazumijeva da davatelj leasinga na temelju ugovora o operativnom leasingu daje primatelju leasinga na korištenje objekt leasinga na određeno razdoblje te ga primatelj po isteku ugovora vraća davatelju. Primatelj leasinga za navedeno korištenje plaća naknadu, koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, te nema mogućnost kupnje, već nakon isteka ugovora obvezno objekt leasinga vraća davatelju u ugovorenom stanju. Rizici i koristi povezani s vlasništvom nad objektom leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, tj. ne prenose se na primatelja.

Posao financijskog leasinga podrazumijeva da davatelj leasinga na temelju ugovora o financijskom leasingu daje primatelju leasinga na korištenje objekt leasinga na određeno razdoblje te ga primatelj po isteku ugovora može steći. Primatelj leasinga za navedeno korištenje davatelju plaća naknadu, koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, te snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može nad njim steći pravo vlasništva po cijeni koja je u trenutku kupnje manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga. Gotovo svi rizici i koristi povezani s vlasništvom nad objektom leasinga prenose se s davatelja leasinga na primatelja leasinga.

Ugovorom o leasingu davatelj leasinga obvezuje se nabaviti objekt leasinga od dobavljača i primatelju leasinga odobriti pravo korištenja tog objekta na određeno razdoblje. Primatelj leasinga obvezuje se plaćati mu za to određenu naknadu. Uvijek dobro proučite ugovor koji sklapate s davateljem leasinga, kao i pripadajuće opće uvjete. Ugovor o leasingu leasing društvo može raskinuti ako primatelj leasinga nije platio dvije uzastopne naknade. U tom slučaju primatelj je dužan vratiti objekt leasinga leasing društvu te podmiriti sve tražbine u skladu s ugovorenim odredbama. Ako kao potrošač sklapate ugovor o financijskom leasingu, na vaš ugovor primjenjuje se i Zakon o potrošačkom kreditiranju, kojim su dodatno regulirani određeni aspekti vašeg ugovora (primjerice naknada kod prijevremene otplate, obveze predugovornog informiranja, sadržaj ugovora i dr.).

Ugovor može prestati na dva načina: redovnim istekom ili prijevremenim prekidom.

U slučaju redovnog isteka ugovora leasinga društvo mora u roku od 60 dana od dana kada je primatelj leasinga podmirio sva dugovanja (ili, u slučaju operativnog leasinga, od kada je vratio objekt leasinga u stanju kako je određeno ugovorom) dostaviti primatelju leasinga konačni obračun ugovora te vratiti instrumente osiguranja i jamčevinu.

U slučaju prijevremenog prekida leasing društvo mora u ugovoru naznačiti rok u kojem će primatelju dostaviti konačni obračun po ugovoru, u kojem su jasno određeni svi elementi izračuna tog obračuna, te naznačiti točno određene uvjete pod kojima može zadržati instrumente osiguranja i jamčevinu, kao i rokove povrata instrumenata osiguranja primatelju leasinga.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.