Zapošljavanje

Želite li postati dio našeg tima? Odlično.

U nastavku slijede objašnjenja u vezi s procesom zapošljavanja s uputama koje će vam olakšati prijavu na naše natječaje te približiti naša očekivanja. 

Za slobodna radna mjesta koja se ne popune internim premještajem, objavljujemo natječaj na Hanfinim internetskim stranicama i internetskom portalu specijaliziranom za objavu natječaja za zapošljavanje (Moj Posao). Zato pratite obje stranice i naše javne natječaje. 

Važno je znati da je Hanfa pravna osoba s javnim ovlastima pa se na nju ne odnosi Zakon o državnim službenicima, što znači da nije moguć premještaj zaposlenika iz državnih tijela. Ako žele, oni se mogu prijaviti na natječaj kao i drugi kandidati te proći cjelokupan selekcijski postupak prije eventualnog zapošljavanja.

Kako se prijaviti?

S obzirom na to da zapošljavamo isključivo putem javnih natječaja, pri zapošljavanju možemo uzeti u obzir samo prijave na konkretan natječaj. Otvorene molbe ne možemo uzeti u obzir. 

Ako ste zainteresirani za više istovremeno objavljenih natječaja,  potrebno je prijaviti se na sve te kod svake prijave priložiti svu traženu dokumentaciju.


Upute za prijavu na natječaj:

 • uz slanje osnovnih dokumenata, kao što su životopis, molba, dokaz o najvišem završenom stupnju obrazovanja i potvrda o radno-pravnom statusu osiguranika (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a) poželjno je poslati i dodatne dokumente u vezi sa stručnim usavršavanjem, radnim iskustvom ili kompetencijama (npr. dokaz o završenoj edukaciji, certifikati, preporuke)
 • sva dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku, a može se dodati i isti dokument na engleskom jeziku (npr. životopis na engleskom, uz životopis na hrvatskom)
 • digitalne dokumente molimo nazvati „Prezime Ime – vrsta dokumenta“ npr. „Anić Ana – Životopis.doc“, „Anić Ana – Diploma.pdf“ itd.
 • ako ste visokoškolsku kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske molimo da dostavite rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • kod utvrđivanja trajanja odgovarajućeg radnog iskustva pojedinog kandidata, u obzir se uzima samo radno iskustvo koje je ostvareno nakon stjecanja tražene stručne spreme
 • prijave koje ne ispunjavaju uvjete natječaja ne mogu ni na koji način biti uzete u obzir (npr. kandidat nije diplomirao, a traži se završen studij)
 • potrebno je imati sve propisane uvjete najkasnije na zadnji dan roka za prijavu na natječaj (npr. ako je uvjet završetak studija, nužno je diplomirati najkasnije na zadnji dan roka za prijavu odnosno ako je uvjet tri godine odgovarajućeg radnog staža, potrebno je steći pune tri godine staža najkasnije na zadnji dan roka za prijavu)
 • ako ostvarujete pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni ste to navesti u molbi i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvarujete
 • molimo da ne dostavljate podatke i dokumente koji nisu u vezi sa zapošljavanjem
 • prijave dostavljene nakon isteka roka za dostavu neće biti uzete u razmatranje
 • za sve dodatne informacije u vezi s natječajem za posao možete se obratiti na našu e-adresu: posao@hanfa.hr.

Selekcijski postupak

Svaku ispravnu prijavu u najkraćem mogućem roku pomno pregledavamo i provjeravamo jesu li ispunjeni formalni uvjeti navedeni u tekstu natječaja.

Potom pozivamo kandidate čije obrazovanje, kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju uvjetima i prednostima predmetnog natječaja. 

Selekcijski postupak u pravilu se sastoji od pisane provjere određenih znanja te razgovora s predstavnicima Hanfe.

Nakon provedenog postupka svi kandidati izvještavaju se o ishodu natječaja putem e-maila.

Ishod svakog natječaja javno se objavljuje na Hanfinim internetskim stranicama.

Natječaji u tijeku

Svi natječaji

Ishodi natječaja

Svi natječaji

Imate pitanje u vezi s
radom u Hanfi?

Obratite nam se
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.