Studentske stipendije

Projekt stipendiranja pokrenuli smo kako bismo najboljim studentima pružili financijsku podršku tijekom studija, omogućili im upoznavanje s radom u Hanfi tijekom obavljanja studentske stručne prakse te potencijalno pružili mogućnost zapošljavanja na pripravničkoj poziciji nakon završetka studija.

Stipendije su namijenjene strukama koje su u Hanfi najzastupljenije pa se tako na naše natječaje mogu javiti studenti ekonomije, prava, matematike i informatike.

Svakog mjeseca od sklapanja ugovora o stipendiranju do završetka studija (obrane diplomskog rada) plaćamo mjesečnu stipendiju odabranim stipendistima. 

Stipendisti trebaju redovito i uspješno studirati, sudjelovati u trotjednoj stručnoj praksi u Hanfi te završiti studij u roku.

Po završetku studija, Hanfa može svakom stipendistu ponuditi zaposlenje na odgovarajućim poslovima te sklopiti s njim pripravnički ugovor o radu u trajanju od 12 mjeseci. Nakon isteka pripravničkog ugovora radni odnos se može nastaviti radom na neodređeno vrijeme.

Od 2019. do danas potpisali smo ugovore o stipendiranju s 12 studenata. Od prve generacije stipendista njih sedmero je završilo studij, a troje ih je zaposleno u Hanfi.

Natječaj za stipendiranje objavljujemo povremeno, u skladu s mogućnostima i poslovnim potrebama Hanfe. U pravilu se natječaj objavljuje krajem ljetnog semestra kako bi se ugovori o stipendiranju sklopili za novu akademsku godinu.

Uvjeti za prijavu

Uvjeti za prijavu na natječaj:

 • upisan redoviti studij i status redovitog studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj

 • upisana najmanje treća godina prijediplomskog ili integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili upisan diplomski studij

 • upisan studij ekonomije, prava, matematike ili informatičkih tehnologija čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova (prijediplomski i diplomski studij ili integrirani prijediplomski i diplomski studij)

 • po završetku svake studijske godine položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija

 • aktivno znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu i MS Office paketa (Word, Excel)

 • da studentu nije protekao minimalni rok za završetak studija

 • da student nema upisano mirovanje studentskih prava i obveza

 • da student ne prima stipendiju ili neki drugi oblik potpore u vezi studiranja

 • hrvatsko državljanstvo.

 

Ishodi natječaja

Na temelju Natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godini 2022./2023. studentima ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija, KLASA: 604-01/22-01/02, URBROJ: 326-01-30-33-22-1, objavljenog dana 13. rujna 2022. i provedenog selekcijskog postupka, donesena je odluka o dodjeli studentskih stipendija sljedećim studentima:

 1. Marta Ercegovac, studentica 3. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 2. Paola Jović, studentica 3. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 3. Kristijan Koić, student 4. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer Financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 4. Tea Krivošić, studentica 4. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer Financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 5. Lara Pastuović, studentica 4. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer Financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Na temelju Natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2019./2020. studentima ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija, KLASA: 604-01/19-01/02 , URBROJ: 326-01-30-33-19-1, objavljenog dana 14. lipnja 2019. i provedenog selekcijskog postupka, donesena je odluka o dodjeli studentskih stipendija sljedećim studentima:

 1. Isabella Arežina, studentica 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 2. Irena Čemerika, studentica 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 3. Ivana Leinweber, studentica 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje - MBA na Effectusu – Studij financije i pravo.
 4. Marija Streny, studentica 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 5. Antonio Suhi, student 2. godine diplomskog sveučilišnog studija, smjer Financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
 6. Karla Štimac, studentica 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 7. Dino Štrkonjić, student 3. godine preddiplomskog stručnog studija, smjer Poslovna ekonomija na Libertasu – međunarodno sveučilište.

Obavijest o obradi podataka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkoga 6, HR-10000 Zagreb, osobni identifikacijski broj (OIB): 49376181407 (dalje: Voditelj obrade) prikuplja osobne podatke studenata u svrhu sudjelovanja u natječaju za prijem studenata na studentsku stručnu praksu kao i za sudjelovanje u studentskoj stručnoj praksi u slučaju da isti/ista bude odabran/a (dalje: Ispitanika) te je sukladno propisima dužna ispitanicima pružiti sljedeće informacije:

Voditelja obrade možete kontaktirati putem – e-pošta: info@hanfa.hr, tel.: +385 1 6173 200.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem e-pošte: privatnost@hanfa.hr.

Vaše podatke kao što su ime, prezime, OIB, adresu, kontakt, spol, datum rođenja, završeni stupanj obrazovanja te fotografiju prikupljamo kako bismo proveli natječaj za prijem studenata na studentsku stručnu praksu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

Vaša prava su sljedeća:

 • pravo na pristup
 • pravo na ispravak
 • pravo na brisanje ("pravo na zaborav")
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo na prigovor
 • pravo na prenosivost podataka.

Detaljno o načinu ostvarenja navedenih prava možete pročitati ovdje ili na oglasnoj ploči Voditelja obrade ili zatražite da vam informacije dostavimo putem e-adrese ili na adresu stanovanja.

Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u svakom trenutku možete se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka na privatnost@hanfa.hr.

Ako smatrate da se Vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U svakom slučaju u kojem dolazi do obrade osobnih podataka, a koja nije navedena u ovoj obavijesti Voditelj obrade pružit će vam zasebnu, novu obavijest.

Dakle, vaši osobni podaci obrađivat će se isključivo u gore navedene svrhe, osim ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Na kraju, naglašavamo kako Ispitanik ima obvezu čuvati povjerljivima sve podatke do kojih je došao tijekom rada kod Voditelja obrade, a koji nisu dostupni javnosti, te će se svi takvi podaci smatrati poslovnom tajnom sukladno propisima Republike Hrvatske.

Poslovnom tajnom se osobito smatraju te je iste zabranjeno otkrivati i/ili u svoju ili tuđu korist rabiti podatke o razvoju proizvoda i tehnologije, o istraživanjima i projektima, know-how tehnologijama, odnosima s klijentima te drugim poslovnim informacijama i podacima. Iznimno, zabrana ne obuhvaća informacije i podatke koji su bez odgovornosti ispitanika javno obznanjeni ili za objavu kojih Voditelj obrade prethodno da ispitaniku pisano odobrenje.

Danom prestanka ugovornog odnosa sa Voditeljem obrade ispitanik je dužan vratiti sve izvornike i preslike poslovnih dokumenata koji su mu povjereni ili kojima je imao pristup, uključujući i poslovne bilješke zabilježene na papiru, računalu ili drugom mediju te kodove, šifre, memorandume, iskaznice, propusnice i dr.

Ispitanik je dužan trajno čuvati poslovnu tajnu, i nakon prestanka ugovornog odnosa kod Voditelja obrade.

Ispitanik se obavještava o pravu Voditelja obrade na naknadu štete ukoliko dođe do povrede pravila o tajnosti podataka koje je zabranjeno otkrivati trećim strana.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.