Promjene u Hanfinim registrima zbog Brexita

Objavljeno: 29. prosinca 2020.

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) od 1.  siječnja 2021. godine se smatra trećom zemljom u odnosu na države članice EU-a. Zbog toga će doći do izmjene u Hanfinim registrima u vezi s pružateljima financijskih usluga iz UK i Gibraltara.

Hanfa će 1. siječnja 2021. obrisati iz svojih registara preko 1.200 upisanih reguliranih subjekata sa sjedištem u UK-u i Gibraltaru, a koji su do tada bili ovlašteni pružati usluge i/ili obavljati aktivnosti u Republici Hrvatskoj temeljem EU putovnice, kao i 57 alternativnih investicijskih fondova koji su bili notificirani za marketing u RH. Riječ je o: 594 društva iz UK-a te tri iz Gibraltara notificirana za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti; 59 društva za upravljanje fondovima iz EU; 110 društava za (re)osiguranje iz UK i podružnica EU društava za (re)osiguranje u UK, pet društava za (re)osiguranje iz Gibraltara i podružnica EU društava za (re)osiguranje u Gibraltaru, 464 distributera osiguranja iz UK te 1 distributer osiguranja iz Gibraltara.

Naime, pružatelji financijskih usluga iz druge države članice Europske Unije mogu na području Republike Hrvatske (RH) svoje usluge pružati na temelju odobrenja nadležnog regulatora država članica EU (tzv. „passporting“, putovnica) izravno ili preko podružnice. Hrvatski pružatelji usluga također mogu pod istim uvjetima poslovati u drugim državama članicama EU.

U skladu s navedenim, Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje:

  • popise (registre) onih pružatelja usluga iz drugih država članica EU za koja je zaprimila obavijest o namjeri izravnog pružanja usluga u RH
  • popise (registre) onih pružatelja usluga iz drugih država članica koji svoje usluge pružaju preko podružnica u RH.

Kako Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) od 1. veljače 2020. više nije država članica EU te će s 1. siječnjem 2021. postati treća zemlja u odnosu na države članice EU, Hanfa donosi informacije u vezi s postupanjem s registrima gdje su navedeni pružatelji usluga iz UK i Gibraltara koji na području RH izravno pružaju svoje usluge na temelju putovnice. Ne postoji niti jedan subjekt iz UK ili Gibraltara koji na temelju podružnice pruža usluge na području RH pa takve registre Hanfa neće trebati ažurirati.

Sporazumom o povlačenju iz Europske unije, ratificiranom u Europskom parlamentu 29. siječnja 2020., definirano je prijelazno razdoblje, od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020., tijekom kojeg društva iz UK, koja su do 31. siječnja 2020. notificirana za prekogranično pružanje usluga u RH, mogu nesmetano pružati usluge na temelju EU putovnice te se tijekom prijelaznog razdoblja na takva društva primjenjuje pravo EU (MiFID II/MiFIR, EMIR, CSDR, AIFMD, UCITSD, IDD, Solvency II…).

U nastavku Hanfa donosi popise subjekata iz UK i Gibraltara koje će 1. siječnja 2021. obrisati iz svojih registara i koji s istim datumom više neće biti u mogućnosti na području RH pružati svoje usluge na temelju EU putovnice:

  1. Popis investicijskih društava iz UK koji će biti obrisani iz Hanfinog Registra notificiranih investicijskih društava iz država članica EU
  2. Popis investicijskih društava iz Gibraltara koji će biti obrisani iz Hanfinog Registra notificiranih investicijskih društava iz država članica EU
  3. Popis društava za upravljane fondovima iz UK koji će biti obrisani iz Hanfinog Registra notificiranih društva za upravljanje fondovima iz država članica EU
  4. Popis društava i podružnica za (re)osiguranja iz UK koji će biti obrisani iz Hanfinog Registra notificiranih društava za osiguranje i/ili reosiguranje iz država članica EU
  5. Popis društava i podružnica za (re)osiguranje iz Gibraltara koji će biti obrisani iz Hanfinog Registra notificiranih društava za osiguranje i/ili reosiguranje iz država članica EU
  6. Popis zastupnika i posrednika iz UK koji će biti obrisani iz Hanfinog Registra notificiranih zastupnika i posrednika iz država članica EU
  7. Popis zastupnika i posrednika iz Gibraltara koji će biti obrisani iz Hanfinog Registra notificiranih zastupnika i posrednika iz država članica EU

Više informacija o posljedicama Brexita na subjekte iz UK koje pružaju usluge u RH, kao i na subjekte iz RH koji svoje usluge pružaju na području UK, možete pronaći na internetskoj stranici Hanfe, u posebnom izborniku naziva Brexit.

Hanfa dodatno ističe kako je 24. prosinca 2020. Europska komisija postigla sporazum s UK u vezi s budućom suradnjom EU-a s UK-om. Sporazum o trgovini i suradnji (engl. Trade and Cooperation Agreement) obuhvaća tri područja – sporazum o slobodnoj trgovini, partnerstvo u vezi sa zaštitom građana te dogovor u vezi s upravljanjem. Više o postignutom Sporazumu dostupno je na internetskoj stranici Europske komisije.

Letak: "Izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU - što trebate poduzeti"