Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga znači gubitak prava iz osiguranja ili isključenje iz osigurateljnog pokrića

Vijest objavljena: 21. kolovoza 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) skreće pozornost sudionicima u prometu na odredbe temeljem kojih mogu izgubiti prava iz osiguranja u slučaju osiguranja od automobilske odgovornosti, odnosno kada su, u slučaju kasko osiguranja, štete isključene iz osigurateljnog pokrića.

Naime, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu propisuje da osigurana osoba gubi prava iz osiguranja, između ostalog, ako je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola (iznad ugovorene granice), droga te psihoaktivnih lijekova i tvari.

U uvjetima osiguranja najčešće se navodi da je navedena granica prekoračena kada udjel alkohola u krvi iznosi 0,5 g/kg i više ili se utvrdi prisutnost droga ili drugih narkotika u organizmu. Također, ukoliko se osoba nakon prometne nesreće odbije podvrgnuti ispitivanju tada se smatra da je ona pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova i tvari.

Važno je napomenuti da, u skladu sa Zakonom o obveznom osiguranju u prometu, društvo za osiguranje koje je isplatilo štetu oštećenoj osobi ima pravo od osobe koja je odgovorna za štetu zatražiti naknadu isplaćenog iznosa, u iznosu od najviše 12 prosječnih neto plaća.

U slučaju kasko osiguranja vozila, a temeljem odredbi Zakona o obveznim odnosima, osiguratelj nije dužan isplatiti odštetu osiguraniku ukoliko je ta njegova obaveza isključena ugovorom o osiguranju. Slijedom navedenog, društva za osiguranje obično iz osigurateljnog pokrića isključuju štete nastale dok je vozilom upravljao vozač pod utjecajem alkohola (ako se utvrdu da udjel alkohola u krvi iznosi 0,5 g/kg) droga ili drugih narkotika, a isto vrijedi i ukoliko osoba odbije ispitivanje.

Vozači zato trebaju uzeti u obzir da njihovo ponašanje može dovesti do gubitka prava iz osiguranja, odnosno zbog čega njihova šteta može biti isključena iz osigurateljnog pokrića. Također je uvijek dobro detaljno proučiti uvjete osiguranja koje ugovaraju.