Važnost provjere podataka ovlaštenih osoba u registrima ovlaštenih zastupnika i posrednika u osiguranju/reosiguranju

Vijest objavljena: 30.5.2018.

U skladu s odredbama Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15), Hanfa vodi Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju te Registar ovlaštenih posrednika u osiguranju i reosiguranju.

Prije sklapanja ugovora o obavljanju poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, svatko treba provjeriti podatke o ovlaštenim osobama i to u:

Zastupnik u osiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje Hanfe za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.