Usklađenost sa Smjernicama ESMA-e

Vijest objavljena: 11.1.2019.

Temeljem članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/2018), Hanfa se dana 10. siječnja 2019. Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi „Smjernica o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz primjerenost“ (ESMA35-43-1163) s 10. siječnjem 2019. godine. S istim datumom prestaje primjena ESMA „Smjernica o određenim aspektima MiFIDovih zahtjeva za primjerenost“ (ESMA/2012/387). Sukladno odredbi članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala navedenih Smjernica dužna su se pridržavati investicijska društva, kreditne institucije i društva za upravljanje koja obavljaju usluge iz članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona o tržištu kapitala.