Upozorenje za javnost na marketinške agencije koje bez ovlaštenja nude trgovanje špekulativnim financijskim instrumentima

Hanfa je uočila kako se hrvatskim građanima sve češće putem telefona ili e-pošte predlaže/nudi trgovanje špekulativnim financijskim proizvodima putem određenih, uglavnom inozemnih, investicijskih (brokerskih) društava. Pri tome se kontakt osobe na hrvatskom jeziku obraćaju potencijalnim klijentima te u razgovoru često:

  • se izravno ili neizravno predstavljaju kao zaposlenici tih brokerskih društava
  • ne daju potpune informacije o tome s kakvim financijskim instrumentima bi klijenti trgovali i koje su osnovne karakteristike istih te
  • upotrebljavaju neprimjerene i agresivne prodajne tehnike odnosno uvjeravaju potencijalne klijente kako trgovanjem putem tog brokerskog društva mogu ostvariti isključivo dobit ili kako bi odmah trebali iskoristiti jedinstvenu tržišnu priliku i zaraditi novac.

Navedene osobe kao kontakt uglavnom ostavljaju brojeve mobitela čije vlasništvo nije moguće provjeriti ili se radi o brojevima registriranim na pravne osobe osnovane u Republici Hrvatskoj koje naizgled nisu povezane s brokerskim društvom.

Budući da se radi o promociji usluga stranih brokerskih društava (neovisno o tome smiju li ista pružati investicijske usluge na području Republike Hrvatske), a kontaktiraju Vas osobe na hrvatskom jeziku i sa hrvatskih mobilnih brojeva, velika je vjerojatnost da je riječ o zaposlenicima marketinških agencija koje su od strane tih brokerskih društava angažirane za promoviranje odnosno nuđenje usluga tih društava na području Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, promotivne usluge vezane za usluge stranog brokerskog društva iz Europske unije ili ponudu usluga tog brokerskog društva smiju na području Republike Hrvatske obavljati:

  1. sâmo brokersko društvo iz Europske unije ako je upisano u registar koji vodi Hanfa ovdje
  2. ili podružnica brokerskog društva iz Europske unije na području Republike Hrvatske ako je upisana u registar koji vodi Hanfa ovdje
  3. ili vezani zastupnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji prethodno za to mora dobiti odobrenje Hanfe. Pri tome, osoba zaposlena u vezanom zastupniku u komunikaciji s klijentom ili potencijalnim klijentom mora obznaniti da nastupa kao vezani zastupnik i navesti naziv brokerskog društva u čije ime djeluje.

Na dan objave ovoga upozorenja za javnost, niti jedna domaća pravna osoba nije zatražila i nema odobrenje Hanfe biti vezani zastupnik stranog brokerskog društva na području Republike Hrvatske. Registar ovlaštenih domaćih vezanih zastupnika koji surađuju s domaćim i stranim brokerskim društvima možete provjeriti ovdje.

Ukoliko Vas sljedeći puta putem telefona, e-pošte ili na neki drugi način kontaktira osoba koja Vam se obraća na hrvatskom jeziku i koja Vam nudi usluge trgovanja financijskim instrumentima ili Vas na drugi način pokušava zainteresirati za trgovinu financijskim instrumentima putem konkretnog stranog brokerskog društva, zahtijevajte od te osobe da se predstavi i da jasno kaže iz koje pravne osobe zove i ima li ovlaštenje nuditi usluge koje Vam nudi  te na koji način možete provjeriti te podatke, a kako biste utvrdili radi li se o zakonitom načinu promocije usluga. Ako Vas kontaktira strana osoba, uz već navedeno, obavezno provjerite i smije li to strano brokersko društvo uopće pružati usluge na području Republike Hrvatske i to uvidom u sljedeće registre.

Ako sumnjate u identitet osobe koja Vam nudi usluge trgovanja financijskim instrumentima ili ako smatrate da Vam je takve usluge nudila neovlaštena osoba, obratite se Hanfi na sljedeće kontakte: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, e-poštom na potrosaci@hanfa.hr ili na telefonski broj 01/6173-200.