Upozorenje za javnost na aktivnosti društva Trade Inc.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) upozorava ulagatelje na području Republike Hrvatske na aktivnosti društva Trade Inc. sa sjedištem u Koutai International Building, Floor 22, 216 Tun Hwa South Road, Daan, Taipei, Tajvan.

U skladu s podacima kojima raspolaže Hanfa, Trade Inc. (https://trade-inc.com/) posredstvom prodajnih predstavnika nudi ulagateljima na području Republike Hrvatske investicijske usluge (npr. upravljanje portfeljem).

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16), investicijsko društvo koje ima sjedište u trećoj zemlji (odnosno zemlji izvan Europske unije) može investicijske usluge pružati na području Republike Hrvatske samo osnivanjem podružnice ako za to dobije odobrenje Hanfe.

Prema podacima kojima raspolaže Hanfa, Trade Inc. nema registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj niti je zatražilo odobrenje za osnivanjem podružnice za pružanje investicijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Slijedom svega navedenog, Trade Inc. nema ovlaštenje za pružanje investicijskih usluga na području Republike Hrvatske.

Hanfa poziva ulagatelje s područja Republike Hrvatske na najveći mogući oprez prilikom razmatranja prihvaćanja ponude od strane Trade Inc. i njegovih predstavnika, a s obzirom da Hanfa nije nadležna za nadzor zakonitosti poslovanja istog, niti može utjecati na zaštitu prava i interesa ulagatelja koji poslovni odnos uspostavljaju s takvim osobama.

Registar društava koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, registar vezanih zastupnika te popis notificiranih pružatelja financijskih usluga iz drugih država članica Europske unije za izravno pružanje usluga na području Republike Hrvatske dostupni su ovdje.