Upozorenje za javnost na aktivnosti društva FxNet Ltd.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) upozorava ulagatelje na području Republike Hrvatske na aktivnosti društva FxNet Ltd. sa sjedištem u 37 Theklas Lysioti St, Gemini House, Office Suite 301, 3080, Limassol, Cipar.

FxNet Ltd. putem internetske stranice https://www.fxnet.com/hr, kao i putem prodajnih predstavnika nudi ulagateljima investicijske usluge (trgovanje financijskim instrumentima poput financijskih ugovora za razlike (CFD) – eng. Contract For Difference).

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, investicijsko društvo koje ima sjedište u drugoj zemlji članici Europske unije može, pod određenim uvjetima, investicijske usluge pružati na području Republike Hrvatske samo na sljedeće načine:

  • izravnim putem (nakon notifikacije od strane inozemnog regulatora),
  • osnivanjem podružnice,
  • putem vezanog zastupnika sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje Hanfe,
  • putem investicijskog društva ili kreditne institucije koja ima odobrenje Hanfe ili Hrvatske narodne banke za pružanje investicijskih usluga.

Prema podacima kojima Hanfa raspolaže, FxNet Ltd. nije notificirano društvo, nema registriranu podružnicu niti ima vezanog zastupnika za pružanje investicijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Slijedom svega navedenog, FxNet Ltd. nema ovlaštenje za pružanje investicijskih usluga (trgovanje financijskim instrumentima) na području Republike Hrvatske.

Hanfa upozorava ulagatelje s područja Republike Hrvatske na najveći mogući oprez prilikom razmatranja prihvaćanja ponude na stranicama FxNet Ltd., a s obzirom da Hanfa nije nadležna za nadzor zakonitosti poslovanja istog niti može utjecati na zaštitu prava i interesa ulagatelja koji poslovni odnos uspostavljaju s takvim osobama.

Ujedno podsjećamo javnost na ranije izdano Upozorenje na trgovanje CFD-ovima, binarnim opcijama i drugim špekulativnim proizvodima koje je Hanfa izdala 27. srpnja 2016. godine.