Upozorenje za javnost na aktivnosti društva Certus Regimen d.o.o.

Hanfa je na temelju svojih nadzornih aktivnosti utvrdila kako društvo Certus Regimen d.o.o., Zagreb, Bednjanska 10, OIB: 07830706974, na internet stranici http://www.certusregimen.com/ navodi kako je, između ostalog, specijalizirano za „trgovanje financijskim instrumentima“ (FX, CFD, opcije, derivativni instrumenti) iz čega proizlazi kako se potencijalnim klijentima nudi posredovanje prilikom trgovanja istih. Na internet stranici društva također se navodi kako društvo ima pristup svim burzama, tržištima valuta i derivatima i trguje istima dugi niz godina.

Hanfa upozorava javnost kako društvo Certus Regimen d.o.o. nema odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga (odnosno u ovom slučaju posredovanja prilikom trgovanja financijskim instrumentima za račun klijenta), kao niti za nuđenje investicijskih usluga drugih investicijskih (brokerskih) društava na području Republike Hrvatske.

Registar društava koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, registar vezanih zastupnika te popis notificiranih pružatelja financijskih usluga iz drugih država članica Europske unije za izravno pružanje usluga na području Republike Hrvatske dostupni su ovdje.