Upozorenje za javnost na aktivnosti društva Cafard d.o.o.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) je temeljem svojih nadzornih aktivnosti utvrdila kako osobe zaposlene u društvu Cafard d.o.o., Zagreb, OIB: 30472195536, nude na području Republike Hrvatske usluge inozemnog investicijskog društva Coverdeal Holdings Ltd., Limassol, Cipar (ime branda: Globtrex), pri čemu se predstavljaju kao zaposlenici istog inozemnog društva.

 

Društvo Cafard d.o.o. nema odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga, kao niti za nuđenje investicijskih usluga drugih investicijskih društava na području Republike Hrvatske.

 

Hanfa upozorava javnost da se u slučaju da ih kontaktiraju osobe koje se predstavljaju kao zaposlenici društva Cafard d.o.o. (ili se u bilo kakvoj komunikaciji pojavljuje tvrtka Cafard d.o.o.) ili osobe koje na hrvatskom jeziku nude trgovanje financijskim instrumentima ili pozivaju na iskazivanje interesa za trgovanje financijskim instrumentima putem navedenog inozemnog investicijskog društva, radi o neovlaštenom pružanju usluga na području Republike Hrvatske od strane društva Cafard d.o.o. unatoč činjenici što je društvo Coverdeal Holdings Ltd. upisano u registar društava iz Europske Unije koja mogu neposredno pružati investicijske usluge na području Republike Hrvatske.

 

U slučaju da Vas takve osobe ipak kontaktiraju vezano uz trgovanje financijskim instrumentima, o istome obavijestite Hanfu na adresu Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, e-poštom na potrosaci@hanfa.hr ili na telefonski broj 01/6173-200.