Trajna zabrana trgovanja binarnim opcijama i trajno ograničenje trgovanja CFD-ovima

Vijest objavljena: 30.7.2019

Osam dana od objave u Narodnim novinama 26. srpnja 2019., stupit će na snagu odluke Upravnog vijeća Hanfe donesene na sjednici 25. srpnja 2019., o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima na području Republike Hrvatske (RH) i odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (contracts for differences - CFD) malim ulagateljima.

U slučaju binarnih opcija bit će zabranjeno i stavljanje tog proizvoda na prodaju malim ulagateljima izvan RH, a s područja RH.

U slučaju zabrane CFD-ova odluka se odnosi na trajnu zabranu za CFD-ove rizičnijih karakteristika te se odnosi na sva investicijska društva i kreditne institucije koje navedene proizvode promoviraju, distribuiraju ili prodaju u RH te na sva investicijska društva iz drugih članica EU koje, na bilo koji način, pružaju takve usluge u RH.

Unatrag nekoliko godina europsko tržište preplavljeno je praksom promoviranja, distribucije i prodaje CFD-ova malim ulagateljima. S obzirom na to da su CFD-ovi po svojoj prirodni rizični i kompleksni proizvodi kojima se često trguje špekulativno, analize koje su provela nacionalna nadležnih tijela u EU pokazale su da postoji sveopća zabrinutost oko velikog broja malih ulagatelja koji trguju navedenim proizvodima i oko značajnog gubitka sredstava koje prilikom trgovanja gube, a riječ je o 74 do 89 posto ulagatelja u CFD-ove na području EU. Tu zabrinutost povećavaju i brojne pritužbe malih ulagatelja koje su ostvarili značajan gubitak trgujući CFD-ovima.

Navedene mjere posljedica su značajne zabrinutosti vezano za zaštitu ulagatelja tj. nerazumijevanje karakteristika tih proizvoda, potencijalni gubitak novčanih sredstava, nedozvoljen način prodaje koji često puta uključuje nagovaranje na trgovanje, obećavanje visoke zarade i slično, a što je posebno izraženo u prekograničnom trgovanju.

S obzirom da se očekuje da će veliki broj država članica EU ograničiti/zabraniti prodaju takvih financijskih instrumenata na svom području to bi moglo rezultirati povećanjem ponude i prodaje u zemljama koje nisu donijele takve mjere te je HANFA stoga odlučila preventivno djelovati u cilju zaštite hrvatskih građana.

Obje odluke donesene su nakon detaljne analize i provedene javne rasprave te stupaju na snagu osam dana nakon objave u Narodnim novinama.