Tomislav Ridzak izabran za člana Izvršnog odbora Međunarodne organizacije nadzornih tijela za mirovinske sustave (IOPS)

Objavljeno: 04. studenog 2022.

Na redovnom godišnjem sastanku Međunarodne organizacije nadzornih tijela za mirovinske sustave (IOPS – International Organisation of Pension Supervisors) održanom 03. studenog 2022. dr.sc. Tomislav Ridzak, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hanfe je izabran za člana Izvršnog odbora IOPS-a za razdoblje 2023. – 2024. godine. 

IOPS okuplja nadzorna tijela zadužena za superviziju privatnih mirovina i trenutno broji ukupno 92 člana iz 80 različitih država i teritorija. IOPS donosi međunarodne standarde, smjernice i preporuke u području supervizije mirovinskih fondova i drugih institucija koje pružaju usluge mirovinske štednje, izrađuje analitičke dokumente s pregledom najboljih praksi u superviziji privatnih mirovina, te usko surađuje s ostalim međunarodnim institucijama koje se bave pitanjima privatnih mirovina, posebice s OECD-om. Hanfa aktivno sudjeluje u radu ove organizacije.