Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi za 2018. i nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hanfe

Vijest objavljena: 5.6.2018.

Završeno je savjetovanje sa zainteresirasnom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Savjetovanja su trajala u razdoblju od 26. travnja do 25. svibnja 2018. godine.

Izvješća o provedenim savjetovanjima objavljena su putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.