Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Odobrena dva prospekta za uvrštenje dionica na uređeno tržište kapitala

Objavljeno: 2. lipnja 2021.

Na današnjoj sjednici upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donesena su dva rješenja o odobrenju prospekta za uvrštenje dionica na uređeno tržište kapitala. Riječ je o društvu PRIMO REAL ESTATE d.d. iz Zagreba te društvu VILLA DUBROVNIK d.d. iz Dubrovnika.

Pritom je društvu PRIMO REAL ESTATE d.d. odobren jedinstveni prospekt za uvrštenje 806.385 redovnih dionica nominalne vrijednosti 200 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 161.277.000 kuna, dok je društvu VILLA DUBROVNIK d.d. odobrena dopuna ranije podnesenog jedinstvenog prospekta u vezi s uvrštenjem 830.019 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 100 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 83.001.900 kuna. Iako je društvo prvotni zahtjev podnijelo i dobilo odobrenje Hanfe još prošle godine nije došlo to uvrštenja dionica na uređeno tržište te se sada pristupilo navedenoj nadopuni i novom rješenju Hanfe.

Osim toga, doneseno je i rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. iz Zagreba, u bitnome, nalažu mjere otklanjanja nepravilnosti u vezi funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i funkcije interne revizije. Također, Društvu se kao posebne mjere nalažu dostava izvještaja funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i dostava izvještaja funkcije interne revizije o njihovoj procjeni usklađenosti odnosno adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti pojedinih segmenata poslovanja koji su bili predmetom neposrednog nadzora Hanfe.

Više detalja o tim i drugim odlukama s današnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe potražite ovdje.