Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Izdano rješenje društvu Agro Invest Grupa d.o.o. za izdavanje i uvrštenje obveznica na službeno tržište

Objavljeno: 09. lipnja 2022.

Na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdano je rješenje kojim se društvu Agro Invest Grupa d.o.o. iz Buzina odobrava jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 300.000.000,00 kuna, denominacije od 1 kune.

Obveznice su nepodređene s bezuvjetnim i neopozivim jamstvom s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i konačnim dospijećem 7 godina nakon dana izdanja.

Izdavatelj nudi Obveznice isključivo kvalificiranim ulagateljima kako su definirani člankom 407. stavkom 1. točkom (3) Zakona o tržištu kapitala.

Obveznice će biti izdane i uvrštene u središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja SKDD na dan izdanja.

Osnovna djelatnost Izdavatelja je poslovanje u poljoprivredno prehrambenom sektoru – ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo i ribnjačarstvo.

Ovo je prvo po redu uvrštenje korporativnih obveznica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. u 2022. godini.

Više detalja o tom i drugim rješenjima donesenima na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hanfe možete pročitati ovdje.