Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Društvo Wiener osiguranje Vienna Insurance Group treba prestati s nuđenjem prijevremenog otkupa doživotnih polica osiguranja

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na održanoj sjednici donijelo je rješenje kojim se društvu Wiener osiguranje Vienna Insurance Group iz Zagreba nalaže prekinuti svaki oblik promidžbenih aktivnosti i inicijativa usmjerenih na promicanje raskida ugovora životnih osiguranja nuđenjem prijevremenog otkupa polica ugovarateljima osiguranja.

Na temelju ovog nadzora, Hanfa savjetuje sve ugovaratelje životnih osiguranja da i ukoliko  samoinicijativno odluče  prijevremeno otkupiti vrijednost police, prethodno uvijek zatraže od društava sve informacije o posljedicama takve odluke. Ugovarateljima osiguranja sugeriramo da detaljno provjere svoja prava iz ugovora i općih uvjeta osiguranja. Naime, osim raskida ugovora postoje i druge mogućnosti ako ugovaratelj odluči da više ne želi plaćati ugovorenu premiju osiguranja poput kapitalizacije osiguranja, „mirovanja“ u smislu mogućnosti neplaćanja premije osiguranja u nekom periodu ili smanjenja iznosa premije.

Zbog adekvatne zaštite prava potrošača i ostalih klijenata, društva za osiguranje dužna su postupati pošteno, pravedno, ujednačeno i profesionalno u skladu s najboljim interesima svojih stranaka te im pravovremeno i bez iznimke pisanim putem pružiti cjelovite, točne i jasne informacije u odnosu na prednosti i nedostatke ranijeg otkupa spomenutih polica životnog osiguranja.

Hanfa je, uz gore navedenu zabranu takvih marketinških aktivnosti i inicijativa, društvu naložila i preispitivanje i unaprjeđenje internih akata kojima regulira proces upravljanja rizicima proizvoda iz portfelja životnih osiguranja, a posebno u dijelu storna, kapitalizacije i otkupa polica životnog i doživotnog osiguranja. Također, potrebno je u određenim segmentima preispitati i unaprijediti proces preuzimanja rizika i sustav unutarnjih kontrola unutar društva.

Ovo rješenje kao i druga rješenja s današnje sjednice možete pročitati ovdje.