Sektor osiguranja jedan je od najbrže rastućih segmenata hrvatskog tržišta financijskih usluga

Vijest objavljena: 24.7.2019

Na predstavljanju prvog broja Hrvatskog časopisa za osiguranje, u izdanju Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), jedan od promotora časopisa, uz direktora HUO-a, Hrvoja Paukovića te druge goste, bio je i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), Ante Žigman.

U uvodnom govorom povodom predstavljanja tog stručnog časopisa, kao čelnik regulatornog tijela nadležnog za sektor osiguranja, Ante Žigman je naglasio: „Posljednjih nekoliko godina sektor osiguranja jedan je od najbrže rastućih segmenata hrvatskog tržišta financijskih usluga, posebno ako se izuzme porast imovine obveznih mirovinskih fondova, što je najvećim dijelom uvjetovano zakonskim odredbama. Zaračunata bruto premija tijekom posljednje godine u Hrvatskoj raste po prosječnoj stopi od gotovo devet posto, dvostruko više u odnosu na medijalni rast EU.“.

Dobit sektora osiguranja u 2018. godini iznosila je više od 900 milijuna kuna, što je porast od čak 27 posto u odnosu na 2017. Ukupna imovina sektora osiguranja krajem ožujka 2019. dosegnula je gotovo 44 milijarde kuna.

Pozitivni trendovi nastavljaju se i u prvoj polovici ove godine te zasigurno možemo govoriti o značajnom potencijalu koji industrija osiguranja ima za razvoj financijskog sustava, ali i sveukupnog gospodarstva Hrvatske.

„Iako su trenutačna svjetska i domaća makroekonomska kretanja pozitivna prudencijalno je razmišljati i o razdoblju manje povoljnih uvjeta poslovanja koje će zasigurno, u nekom trenutku, ciklički uslijediti. Hanfa provodi nadzor sistemskih rizika, a u budućnosti planira provoditi i ispitivanje sutsava na šokove, tzv. stres-testove, a sve to u cilju boljeg sagledavanja i prevencije rizika u budućnosti.“ - istaknuo je tom prilikom A. Žigman.

Višegodišnje razdoblje globalno niskih kamatnih stopa usmjerilo je investitore u potragu za boljim izvorima prinosa pa se rizici poslovanja sada primarno ogledaju u razmjerno koncentriranoj strukturi ulaganja usmjerenoj u dužničke financijske instrumente.

Krajem ožujka 2019. gotovo 65 posto ukupnih ulaganja društava za osiguranje u Hrvatskoj bilo je usmjereno u dužničke vrijednosne papire. Usporedbe radi, europski prosjek ulaganja društava za osiguranje u državne obveznice kreće se oko 30 posto ukupne imovine.

Prosječni generički prinos na hrvatske obveznice u prvom tromjesečju 2019. iznosio je 1,6 posto, što je upola manje nego 2013. godine pa je rizik reinvestiranja naglašen. Tržište nekretnina pojavilo se kao primamljiva alternativa s obzirom da još uvijek nudi konkurente prinose. Cijene stambenih nekretnina koje su značajno korelirane s poslovnim nekretninama, rastu po prosječnoj stopi od pet posto godišnje, a što stvara pritisak na smanjenje povrata i od te vrste ulaganja koja su značajno zastupljena u ulaganjima osiguratelja.