Predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e na sastanku Međunarodne udruge nadzornika osiguranja u Argentini

Vijest objavljena: 12.6.2019.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Ante Žigman u razdoblju od 10. do 14. lipnja 2019. sudjeluje na sastancima odbora Međunarodne udruge nadzornika osiguranja (International Association of Insurance Supervisors - IAIS) i globalnom seminaru IAIS-a, koji se održavaju u Buenos Airesu u Argentini.

U sklopu ovog događanja A. Žigman sudjeluje na sastanku Izvršnog odbora IAIS-a (Executive Committee) u kojem predstavlja regiju srednje i istočne Europe i Zakavkazja (CEET regija) te na sastanku Makrobonitetnog odbora IAIS-a (Macroprudencial Committee).

Rad IAIS-a u ovom razdoblju usredotočen je na tri velika projekta i to:

- Zajednički okvir za nadzor međunarodno aktivnih grupa za osiguranje

- Uspostavu standarda za kapitalne zahtjeve za grupe osiguranja koje su međunarodno aktivne i globalno značajna društva za osiguranje

- Uspostavu holističkog okvira za sistemski rizik.

U okviru ovog službenog posjeta A. Žigman posjetit će i argentinsku Komisiju za vrijednosne papire (Comisión Nacional de Valores - CNV) gdje će se sastati sa članovima komisije, a u svrhu uspostavljanja bilateralnih odnosa i suradnje s tom institucijom.