Poziv na javne konzultacije oko uspostave Europske jedinstvene pristupne točke (European single access point – ESAP)

Objavljeno: 18. veljače 2021.

Europska komisija pokrenula je ciljane javne konzultacije u vezi s uspostavom Europske jedinstvene pristupne točke (European single access point – ESAP) za financijske  informacije i informacije o održivom ulaganju koje kompanije javno objavljuju u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

Cilj je ovog upitnika prikupiti opća i tehnička stajališta dionika o načinu uspostave ESAP-a. Uspostava ESAP-a prva je mjera u novom akcijskom planu Europske komisije o uniji tržišta kapitala (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en ).

Ovo je jedna od prioritetnih mjera akcijskog plana kojom se nastoji ciljano pojednostavniti pravila za uvrštavanje, smanjiti troškove i administrativne barijere i time povećati raspon dostupnih mogućnosti financiranja. Na temelju mjera koje su već poduzete u okviru prvog akcijskog plana za uniju tržišta kapitala radi daljnjeg promicanja rastućih tržišta MSP-ova, dobro kalibrirano pojednostavljenje postojećih pravila omogućit će proporcionalnije postupanje prema MSP-ovima bez narušavanja integriteta tržišta i zaštite ulagatelja. To je sve relevantnije i bitnije u sadašnjoj situaciji uzrokovanoj epidemijom Covid-19, gdje posebno manja poduzeća moraju imati neometan pristup financiranju vlasničkog kapitala.

Upitnik je namijenjen svim dionicima, a može mu se pristupiti putem poveznice: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/european-single-access-point-2021?surveylanguage=en

Pozivamo sve dionike da se u što većem broju odazovu pozivu na popunjavanje upitnika najkasnije do 3. ožujka 2021.