Poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu Supervizor specijalist u Direkciji za superviziju osiguranja

Vijest objavljena: 21.11.2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu

 Supervizor specijalist u Direkciji za superviziju osiguranja (m/ž)

2 izvršitelja/ice

 

Opis poslova:

 • nadzor izračuna, primjerenosti metodologija modela i pretpostavki za izračun i oblikovanje tehničkih pričuva subjekata nadzora u skladu s pravilima struke
 • nadzor procjene upotrijebljenih aktuarskih pretpostavki, modela i tehničke podloge za utvrđivanje cjenika premija osiguranja
 • analiza, nadzor i kontrola izvještaja i obavijesti subjekata nadzora osiguranja
 • analiza i nadzor programa predviđenog reosiguranja subjekata nadzora
 • analiza poslovanja i poslovnog modela subjekata nadzora osiguranja, uključujući i analiziranje planova i ostvarenja planova subjekata nadzora
 • provođenje nadzora u smislu provjere i analize zakonitosti te ocjene rizičnosti poslovanja subjekata nadzora
 • provođenje mjera i načina smanjenja rizika koji proizlaze iz poslovnog modela i poslovanja subjekata nadzora

Uvjeti:

 • najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u području financijskih usluga i/ili na aktuarskim poslovima
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij čijim je završetkom osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili sveučilišni dodiplomski studij čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ili stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu, poželjno matematičkog, tehničkog ili ekonomskog smjera
 • poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike
 • poznavanje procesa i alata potrebnih za provođenje analize aktuarskih izračuna subjekata nadzora
 • visoka razina informatičkog znanja (MS Office – Word, Excel, Outlook)
 • aktivno znanje engleskog jezika

 

Prednosti:

 • poznavanje vrednovanja i izračuna tehničkih pričuva
 • radno iskustvo u financijskim institucijama (kreditne institucije, društva za osiguranje…)
 • ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

 

Što nudimo:

 • rad na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 6 mjeseci
 • rad na zanimljivim i izazovnim razvojnim projektima
 • kontinuirano stručno usavršavanje unutar EU
 • dinamičnu i motivirajuću radnu okolinu

 

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti molbu i životopis putem linka najkasnije do 5. prosinca 2018. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obavezan dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/23
UR.BROJ: 326-01-30-33-18-1
Zagreb, 21. studenoga 2018.