POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu Upravnog vijeća na radnom mjestu Poslovni tajnik / poslovna tajnica

Objavljeno: 8. studenoga 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

 Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

 Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

                                                               POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu Upravnog vijeća na radnom mjestu

                                         Poslovni tajnik / poslovna tajnica

                                                       (jedan izvršitelj/ica)

Opis poslova:

 • koordiniranje sastanaka, prikupljanje i preusmjeravanje odluka i ostale dokumentacije na razini Hanfe
 • sudjelovanje u planiranju, organiziranju i koordinaciji sastanaka Upravnog vijeća i Glavnog tajnika
 • zaprimanje posebnih podnesaka stranaka i sastavljanje dopisa
 • komunikacija s tijelima državne i javne vlasti
 • odgovaranje na telefonske pozive i prosljeđivanje informacija o telefonskim porukama
 • vođenje i koordiniranje kalendara, dnevnih aktivnosti i obveza članova Upravnog vijeća i Glavnog tajnika
 • obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog rukovoditelja, Upravnog vijeća i Glavnog tajnika.

 Uvjeti:

 • srednja stručna sprema društvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje MS Office paketa.

 Prednost:

 • radno iskustvo u tijelima javne ili državne uprave.

 Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 22.11.2019. te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • svjedodžbu ili diplomu.

 

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

 Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

KLASA: 112-01/19-02/19

URBROJ: 326-01-30-33-19-1

U Zagrebu, 8. studenoga 2019.