Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika, na radnom mjestu Programer u Direkciji za razvoj aplikacijskih sustava (m/ž)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika, na radnom mjestu

Programer u Direkciji za razvoj aplikacijskih sustava (m/ž)

(više izvršitelja/ica)

Opis poslova:

 • dizajnira, implementira, unaprjeđuje i održava postojeće sustave te radi na razvoju novih sustava
 • koristi administratorske funkcionalnosti postojećih sustava razvijenih interno ili putem vanjskog dobavljača
 • izrađuje programske skripte i upite u bazama podataka te vezane izvještaje
 • aktivno sudjeluje u procesima implementacije i održavanja sustava u produkcijskom okruženju
 • provodi testiranja postojećih i novih sustava
 • radi s tehnologijama prema Microsoft platformi (C# / ASP.NET MVC/SQL)
 • radi u Microsoft tehnologijama, SSIS, SSRS, SSAS
 • surađuje s vanjskim dobavljačima na razvoju novih sustava te održavanju funkcionalnosti novih ili postojećih sustava
 • surađuje s institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije s ciljem definiranja uvjeta i rizika informatičkih sustava
 • kontrolira provođenje izvršenja nabave usluga iz djelokruga direkcije
 • izrađuje tehničku dokumentaciju za nova i postojeća aplikativna rješenja te sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije
 • obavlja administrativne poslove i poslove u vezi uredskog poslovanja u skladu s propisima koji uređuju tu materiju
 • daje preporuke vezane uz razvoj i održavanje novih i postojećih rješenja te aktivno sudjeluje u unaprjeđenju internih alata i poslovnih procesa.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima razvoja i održavanja softwarea
 • znanje koncepata objektno orijentiranog programiranja i upravljanja bazama podataka
 • aktivno znanje engleskog jezika.

Što nudimo:

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • stručno usavršavanje.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 28.09.2022. te dostaviti sljedeću dokumentaciju na hrvatskom jeziku:

 • molbu
 • životopis
 • svjedodžbu, odnosno diplomu.

S razlozima i načinima prikupljanja osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste kandidati se mogu upoznati putem linka Pravila privatnosti na našim internetskim stranicama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/22-02/23

URBROJ: 326-01-30-33-22-1

​U Zagrebu, 8. rujna 2022.