POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika, Direkcija za opće i administrativne poslove, Spremačica (m/ž)

Objavljeno 25. studenoga 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika, Direkcija za opće i administrativne poslove

Spremačica (m/ž)

(jedan izvršitelj/ica)

 Opis poslova:

  • održavanje čistoće zgrade i uredskih prostorija
  • narudžba potrošnog materijala za čišćenje zgrade i uredskih prostorija

 Uvjeti:

  • osnovna škola

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 2.12.2019. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • molbu
  • životopis
  • potvrdu o najvišem završenom stupnju obrazovanja

 HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

 Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/19-02/21

URBROJ: 326-01-30-33-19-1

U Zagrebu, 25. studenoga 2019.