Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa Administrator (m/ž)

Objavljeno: 10. lipnja 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje
u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa

Administrator (m/ž)

(1  izvršitelj/ica)

Opis poslova:

 • obavlja administrativne poslove Sektora
 • urudžbira i arhivira predmete Sektora i Direkcija
 • vodi interne evidencije i internu arhivu dokumentacije vezane uz poslovne procese Sektora
 • vodi uredsko poslovanje Sektora (fotokopiranje, skeniranje, uvezivanje, naručivanje uredskog materijala i sl.)
 • pruža administrativnu podršku poslovima iz nadležnosti Sektora
 • pomaže direktoru Sektora i voditeljima Direkcija u organizaciji svakodnevnog poslovanja Sektora i Direkcija (organizacija službenih putovanja, organizacija poslovnih sastanaka, poslovna korespondencija i sl.)
 • odgovara na telefonske pozive i elektronsku poštu i prosljeđuje informacije direktoru Sektora i voditeljima Direkcija
 • prima, evidentira, sređuje i čuva službenu dokumentaciju, materijale i publikacije
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora, kao i druge poslove prema nalogu direktora Sektora, voditelja Direkcija i voditelja Odjela

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • najmanje 1 godina odgovarajućeg radnog iskustva na administrativnim poslovima
 • dobro poznavanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office-a

Prednosti:

 • radno iskustvo u društvu za osiguranje
 • proaktivnost, fleksibilnost i komunikativnost u radu

Što nudimo:

 • ugovor na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • kontinuirano stručno usavršavanje

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 22. lipnja 2021. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje/razgovor biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/21-02/15
URBROJ: 326-01-30-33-21-1
U Zagrebu, 8. lipnja  2021.