Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju, Ured glavnog tajnika, na poslovima poslovnog analitičara (m/ž) (Business Analyst), jedan izvršitelj

Vijest objavljena: 9.7.2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni ciljevi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva rukovodi se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju, Ured glavnog tajnika, na poslovima

Poslovnog analitičara (m/ž)

(Business Analyst)

jedan izvršitelj

Opis poslova:

 • analiziranje, pregovaranje i definiranje projektnih zahtjeva
 • predlaganje, sudjelovanje u pripremi i izradi specifikacija prema potrebama razvoja novih rješenja
 • analiziranje i modeliranje poslovnih procesa
 • izrada i modificiranje specifikacija (funkcionalnih i tehničkih) potrebnih za razvoj softverskih rješenja
 • izrada projektne i korisničke dokumentacije
 • koordinacija razvoja s dobavljačima
 • planiranje i upravljanje isporukama tehničkih rješenja
 • koordinacija testiranja sustava i provjera konfiguracija sustava
 • edukacija krajnjih korisnika sustava
 • izrada procedura (skripti) i naprednih izvještaja
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje 300 ECTS)
 • najmanje četiri godine radnog staža na poslovima razvoja i održavanja baza podataka, informacijskih aplikacija i sustava
 • poznavanje SQL-a, koncepata objektno orijentiranog programiranja i razumijevanje relacijskih baza podataka
 • iskustvo u izradi dokumentacije (tehničke, funkcionalne) na temelju poslovnih zahtjeva
 • napredno poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • analitičke vještine
 • sposobnost odlučivanja
 • efikasno upravljanje vremenom
 • visoka razina odgovornosti

Prednosti:

 • visoka stručna sprema informatičkog usmjerenja
 • posjedovanje nekog od certifikata: MCSA: SQL 2012/2014/2016 BI Development, MCSA: SQL 2012/2014/2016 Database Development ili MSCD
 • iskustvo u programiranju (poželjno ASP.Net, Java)
 • iskustvo u radu s MS SQL Server rješenjem
 • poznavanje alata SQL Management Studio
 • poznavanje i razvoj DWH/BI
 • poznavanje načina rada WEB servisa i procesa razvoja aplikacija
 • dobro poznavanje Microsoft BI alata (SSIS, SSRS)
 • iskustvo u vođenju projekata po projektnoj metodologiji
 • pružanje korisničke podrške
 • poznavanje XML-a
 • programiranje, dizajn i razvoj baza podataka
 • poznavanje Power Pivot alata i poznavanje razvojnih okruženja i/ili jezika za analizu podataka i izradu izvještaja
 • poznavanje načina kreiranja i upravljanja poslovnim procesima
 • poznavanje ETL procesa i/ili iskustvo u migraciji podataka
 • rad u financijskim ili regulatornim institucijama

Što nudimo:

 • rad na zanimljivim i izazovnim razvojnim projektima
 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati trebaju pisanu ponudu i životopis dostaviti najkasnije do 23. srpnja 2018. putem linka za prijavu. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti dokaze o udovoljavanju uvjeta natječaja, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/15
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1
U Zagrebu, 9. srpnja 2018.