Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Pripravnik u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Direkciji za analizu osiguranja (m/ž)

Objavljeno: 08. siječnja 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni ciljevi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva rukovodi se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 53/12.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći


POZIV

Kandidatima matematičke struke (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Direkciji za analizu osiguranja na radnom mjestu Pripravnik (m/ž) (jedan izvršitelj/ica)

 

Opis poslova:

 • sudjeluje u provođenju postupka nadzora izračuna, primjerenosti, metodologija modela i pretpostavki za izračun i oblikovanje tehničkih pričuva, potrebnog solventnog kapitala i najbolje procjene subjekata nadzora te kontroli izvršenja izdanih mjera i ishoda nadzora
 • sudjeluje u provođenju nadzorne procjene upotrijebljenih aktuarskih pretpostavki, modela i tehničkih podloga za utvrđivanje cjenika premija osiguranja
 • sudjeluje u procjeni učinaka provedenih postupaka nadzora na pojedinačnoj i skupnoj osnovi
 • sastavlja interne i eksterne dokumente i izvještaje
 • kontrolira provedene analize i njihove rezultate, ocjene rizičnosti subjekata nadzora, te obavještava rukovoditelja o rezultatima istih i predlaže daljnje postupanje
 • pomaže pri aktuarskoj analizi i provođenju nadzora programa predviđenog reosiguranja, poslovanja i poslovnog modela, planova i ostvarenja planova
 • sudjeluje u analizi poslovanja i poslovnih modela subjekata nadzora
 • prikuplja izvještaje i obavijesti subjekata nadzora
 • sudjeluje u analizi utjecaja normativnih promjena na subjekte nadzora
 • sudjeluje u praćenju objava i vijesti EIOPA-e i drugih institucija
 • sudjeluje u projektima

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij matematike, čijim je završetkom osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • bez radnog staža u struci, odnosno bez iskustva stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ili s pripravničkim stažem, odnosno s iskustvom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju kraćem od 12 mjeseci
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • znanje MS Office-a (MS Word, MS Excel)

Prednosti:

 • prosjek ocjena 4,0 i više
 • poznavanje Power BI, Pythona

Što nudimo:

 • ugovor na određeno vrijeme uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme nakon isteka pripravničkog staža u trajanju od godinu dana
 • kontinuirano stručno usavršavanje

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 22.01.2021. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/21-02/01
URBROJ: 326-01-30-33-21-1
​U Zagrebu, 7. siječnja 2021.