Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Pripravnik (m/ž) u Direkciji za licenciranje i pravnu podršku Sektora za osiguranja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni ciljevi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva rukovodi se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za licenciranje i pravnu podršku Sektora za osiguranja na poslovima

Pripravnik (m/ž)

(jedan izvršitelj)

 

Opis poslova:

 • pravna podrška u poslovima licenciranja vezanim uz tržište osiguranja
 • praćenje i primjena domaće i inozemne regulative i najbolje prakse iz djelokruga i nadležnosti direkcije i sektora i poslovanje u skladu s istima
 • predlaganje, sudjelovanje u pripremi i izradi regulatornih, podzakonskih i provedbenih akata
 • postupanje po Zakonu o općem upravnom postupku, praćenje domaće i inozemne regulative i najbolje prakse iz djelokruga i nadležnosti direkcije i sektora te usklađenje poslovanje s istima
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog usmjerenja (najmanje 300 ECTS)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu (Word, Excel)
 • bez radnog staža u struci

Prednosti:

 • viši prosjek ocjena na studiju

Što nudimo:

 • stručno usavršavanje
 • stjecanje znanja o specifičnoj pravnoj materiji vezanoj uz djelokrug i nadležnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 • rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz mogućnost produljenja ugovora

Zainteresirani kandidati trebaju putem linka dostaviti molbu, životopis, prijepis svih ocjena, diplomu i potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje najkasnije do 20. svibnja 2018. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/09
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1
Zagreb,11. svibnja 2018.