Objavljen prvi broj publikacije „Predstavke korisnika financijskih usluga“

Objavljeno: 30. srpnja 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je novu publikaciju nazvanu „Predstavke korisnika financijskih usluga“, namijenjenu svima onima koje zanima problematika predstavki potrošača u području financijskih usluga.

Misija Hanfe je osigurati pogodno okruženje za stabilan financijski sustav, graditi povjerenje među sudionicima financijskog tržišta te poticati jačanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama financijskih proizvoda i usluga. Pri ostvarivanju navedenog Hanfa posebnu pažnju pridaje zaštiti kolektivnih interesa korisnika financijskih usluga kroz svoje nadzorno i regulatorno postupanje.

Analiza i odgovori na zaprimljene predstavke korisnika financijskih usluga važan su alat za zaštitu potrošača, a saznanja koja Hanfa dobiva tim putem mogu biti vrlo korisna za provođenje aktivnosti iz njezina djelokruga i nadležnosti.

Publikacija „Predstavke korisnika financijskih usluga“ donosi informacije i podatke o predstavkama koje je Hanfa tijekom godine zaprimila u vezi s radom i postupanjem subjekata nadzora, kao i o aktivnostima koje je Hanfa poduzela na temelju zaprimljenih predstavki.

Ovo je prvi broj takve publikacije, ona će se objavljivati i ubuduće, jednom godišnje, s podacima za prethodnu godinu, a dostupna je na internetskoj stranici Hanfe, u izborniku „Publikacije“.