Obavijest u vezi s održavanjem obrazovnog programa i ispita za provjeru znanja u području tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava

Objavljeno: 5. studenoga 2019.

Hanfa obavještava kako će se jedinstveni obrazovni program za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, organizirati od 13. do 25. studenoga 2019., a ispit za provjeru znanja u prosincu 2019. godine, a točan datum ćemo naknadno objaviti na Hanfinim stranicama.

Obrazovni program i ispiti regulirani su:

Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje (NN, br. 99/19), i Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (NN, br. 99/19)

Hanfa će prijave za jedinstveni obrazovni program i ispite početi zaprimati danom objave ove obavijesti na Hanfinim mrežnim stranicama zaključno sa ponedjeljkom, 11. studenoga 2019. u 12.00 sati.

Prijave sa pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno (putem Pisarnice Hanfe svakim radnim danom u vremenu od 9-14 sati) ili preporučeno putem pošte na adresu, Franje Račkoga 6, Zagreb.

Prijave predane u Pisarnicu Hanfe/poslane putem pošte nakon 11. studenog 2019. Hanfa neće uzeti u razmatranje.

Prijave za pristupanje ispitu sa svom potrebnom dokumentacijom te prijava za pohađanje obrazovnog programa podnosi se Hanfi na sljedećem obrascu:

Prijava za polaganje ispita (informiranje, brokerski poslovi i investicijsko savjetovanje)

Prijava za pristupanje ispitu (mirovinski fondovi, mirovinsko osiguravajuće društvo)

Prijava za pohađanje obrazovnog programa

Po zaprimanju uredno dostavljene prijave za pristupanje ispitu, Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. i 2. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te člankom 5. stavkom 1. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita, na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu

Zainteresirane osobe prijavljuju se za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa, bez obzira na izabrane kolegije koje žele pohađati.

Obrazovni program održavati će se svakog radnog dana od 13. do 25. studenoga 2019. u vremenu od 15.00 do 18.15, odnosno 19.45 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Draškovićeva 45, Zagreb.

Vrijeme i mjesto održavanja ispita Hanfa će objaviti najkasnije do utorka, 12. studenoga 2019.

Informacije o visini i uplati naknade nalaze se u dokumentu Naknade.

 

Napomena

Hanfa naglašava da navedeni ispiti podrazumijevaju i polaganje razlika propisanih odredbama članka 10. gore spomenutih pravilnika.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se obratiti na kontakt:

Maša Perleta

01/6173-219

masa.perleta@hanfa.hr