Obavijest subjektima nadzora o primjeni EIOPA Smjernica o sigurnosti i upravljanju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (EIOPA-BoS-20/600)

Objavljeno: 02. lipnja 2021.

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), HANFA se dana 02. lipnja 2021. Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o sigurnosti i upravljanju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (EIOPA-BoS-20/600)

koje se primjenjuju od 01.07.2021.

 

Obavijest o primjeni EIOPA Smjernica o sigurnosti i upravljanju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (EIOPA-BoS-20/600) 

Smjernice

Opis 

Naziv smjernica

Smjernice o sigurnosti i upravljanju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (EIOPA-BoS-20/600) 

Subjekti nadzora na koje se smjernice odnose

Ove se smjernice primjenjuju na:

-       Nadležna tijela,

-       Društva za osiguranje,

-       Društva za reosiguranje. 

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti. 

Datum početka primjene smjernice

01. srpnja 2021. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzorno tijela

Smjernica o sigurnosti i upravljanju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija