Obavijest postojećim i potencijalnim korisnicima usluga faktoringa

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) rukovodeći se načelima transparentnosti i izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta, a temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ br. 140/05 i 12/12) daje sljedeću

Obavijest postojećim i potencijalnim korisnicima usluga faktoringa

Faktoring usluge u Republici Hrvatskoj mogu pružati faktoring društva koja su za to dobila odobrenje Hanfe, kreditne institucije koje su za to dobile odobrenje Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) te strani pružatelji usluga faktoringa pod određenim uvjetima.

Svi potencijalni korisnici usluga mogu provjeriti je li određeno društvo ovlašteno pružati faktoring usluge na području Republike Hrvatske uvidom u  registre dostupne na internetskim stranicama Hanfe i Hrvatske narodne banke koja je nadležna za izdavanje odobrenja za kreditne institucije.

Poveznicu na registre u kojima je popis faktoring društava koja mogu pružati poslove faktoringa u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećoj poveznici Hanfe - http://www.hanfa.hr/leasing-i-faktoring/registri/faktoring-drustva/ odnosno na poveznici HNB-a https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/supervizija/popis-kreditnih-institucija.

Ovim putem Hanfa poziva i sve osobe koje imaju informacije da neko društvo koje se ne nalazi u javno objavljenom registru Hanfe ili HNB-a, a pruža usluge faktoringa na području Republike Hrvatske ili obavlja radnje iz kojih se može utvrditi da namjeravaju pružati faktoring usluge na području Republike Hrvatske da o tome obavijeste Hanfu putem adresa faktoring@hanfa.hr; info@hanfa.hr.