Obavijest o zaprimanju prijava za pristup ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva

Vijest objavljena: 14.9.2018.

Hanfa započinje sa zaprimanjem prijava za pristup ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva.

Ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva reguliran je Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15; dalje: Pravilnik).

Informacije o visini i uplati naknade nalaze se u dokumentu Naknade koji je dostupan pod Ispiti u organizaciji Hanfe - Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Prvi ispitni rok održat će se 10. studenog 2018.

  • U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 2. studenog 2018. u 10 sati.
  • Po zaprimanju uredno dostavljenog zahtjeva za pristupanje ispitu, Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Drugi ispitni rok održat će se 8. prosinca 2018.

  • U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 30. studenog 2018. u 10 sati.
  • Po zaprimanju uredno dostavljenog zahtjeva za pristupanje ispitu, Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Kandidati u zahtjevu za pristupanje ispitu trebaju navesti za koji ispitni rok se prijavljuju.

Prvi i drugi ispitni rok međusobno su neovisni te drugi ispitni rok mogu prijaviti i istom pristupiti i kandidati koji se nisu prijavili i pristupili ispitu na prvom ispitnom roku.

Zahtjev za pristupanje ispitu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Hanfi na obrascu Zahtjev za pristupanje ispitu koji se nalazi pod Ispiti u organizaciji Hanfe - Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Hanfa će naknadno putem svoje internetske stranice objaviti detaljne informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita.

Prijave dostavljene telefaxom ili elektroničkom poštom ne zaprimaju se.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Ostale važne napomene

Hanfa posebno ističe članak 13. stavak 2. Pravilnika, kojim je određen sadržaj ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva za kandidate koji su:

  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za brokera nakon 1. siječnja 2009.
  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za investicijskog savjetnika nakon 1. siječnja 2009.
  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
  • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju tada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05 i 107/07), a koji nisu ishodili licencu prije stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14; dalje: ZMOD) i za kandidate koji nisu obnavljali licencu za upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva


Za sve potrebne informacije možete se obratiti na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr