Obavijest o zaprimanju prijava za pristup drugom ispitnom roku za investicijskog savjetnika i drugom ispitnom roku za brokera

Vijest objavljena: 16.7.2018.

Hanfa započinje sa zaprimanjem prijava za:

 • pristup drugom ispitnom roku za investicijskog savjetnika koji će se održati 8. rujna 2018.
 • pristup drugom ispitnom roku za brokera koji će se održati 6. listopada 2018.

Navedeni ispiti regulirani su Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15; dalje u tekstu; Pravilnik).

Informacije o visini i uplati naknada nalaze se u dokumentu Naknade koji je dostupan pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Drugi ispitni rok za investicijskog savjetnika održat će se 8. rujna 2018.

 • U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 31. kolovoza 2018. u 10 sati.
 • Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 2. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu pravovremeno dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Drugi ispitni rok za brokera održat će se 6. listopada 2018.

 • U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 28. rujna 2018. u 10 sati.
 • Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 2. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu pravovremeno dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Napominjemo kako su prvi i drugi ispitni rokovi međusobno neovisni pa druge ispitne rokove mogu prijaviti te im pristupiti i kandidati koji se nisu prijavili i pristupili ispitima na prvim ispitnim rokovima.

Dokument Zahtjev za pristupanje ispitu koji se popunjen dostavlja Hanfi sa svom potrebnom dokumentacijom nalazi se pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Hanfa će naknadno putem svoje internetske stranice objaviti detaljne informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita.

Prijave dostavljene telefaxom ili elektroničkom poštom ne zaprimaju se.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Ostale važne napomene

U vezi s ispitom za investicijskog savjetnika, Hanfa posebno ističe članak 13. stavak 4. Pravilnika, kojim je određen sadržaj ispita za investicijskog savjetnika za kandidate koji su:

 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14)
 • stekli uvjerenje te ishodili i obnavljali licencu na temelju nekada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11)
 • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju nekada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11), a koji nisu ishodili ili obnavljali licencu prije stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14)
 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za brokera nakon 1. siječnja 2009. godine.

U vezi s ispitom za brokera, Hanfa posebno ističe članak 13. stavak 3. Pravilnika, kojim je određen sadržaj ispita za brokera za kandidate koji su:

 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14)
 • stekli uvjerenje te ishodili i obnavljali licencu na temelju nekada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11)
 • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju nekada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11), a koji nisu ishodili ili obnavljali licencu prije stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14).

Za sve potrebne informacije možete se obratiti na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr