Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno obavljanja poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u rujnu 2018.

Vijest objavljena: 6.8.2018.

Peti (V) ispitni rok u 2018. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 24. rujna 2018. te u slučaju većeg broja prijavljenih kandidata i 26. rujna 2018. godine, u Hotelu International Zagreb, Miramarska 24.

U razmatranje će se uzeti samo uredne prijave zaprimljene u HANFA-i zaključno s danom 4. rujna 2018. godine.

HANFA će pet dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici pozvati kandidate, koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanom dokumentacijom, da pristupe ispitu, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.

Obrazac za prijavu ispita te informacije o naknadama koje se plaćaju za pristupanje ispitu nalaze se pod rubrikom: Ispiti u organizaciji Hanfe, Zastupnici u osiguranju i posrednici osiguranju i reosiguranju.