Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u veljači 2020.

Prvi (I) ispitni rok u 2020. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, održat će se 17., 18. i 19. veljače 2020. godine, ovisno o broju prijavljenih kandidata, u RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb.

U razmatranje će se uzeti samo uredne prijave zaprimljene u Hanfi, Franje Račkog 6, Zagreb,  zaključno s danom 28. siječnja 2020. godine.

Hanfa će pet dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici pozvati kandidate, koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanom dokumentacijom, da pristupe ispitu, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.

Obrazac za prijavu ispita, popis literature te informacija o naknadi koja se plaća za pristupanje ispitu nalaze se pod rubrikom: Licenciranje/Ispiti/Distribucija u osiguranju i/ili reosiguranju.