Obavijest o stupanju na snagu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Dana 10. ožujka 2018. na snagu je stupio novi Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 21/18) koji možete pronaći na stranicama Narodnih novina.