Obavijest o službenim rezultatima petog (V) ispitnog roka u 2018. za ovlaštenog zastupnika u osiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju

Vijest objavljena: 4.10.2018.

Hanfa objavljuje službene rezultate petog (V) ispitnog roka za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održanog 24. rujna 2018., kako slijedi:

  1. Popis kandidata koji su položili ispit 24. rujna 2018. u 10 sati
  2. Popis kandidata koji su položili ispit 24. rujna 2018. u 13 sati

Važna napomena: U skladu s člankom 9. stavkom 1. i 2. Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN, br. 16/16) Hanfa će kandidata, koji je položio ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je položio taj ispit, upisati u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, odnosno registar ovlaštenih posrednika u osiguranju i reosiguranju, koje Hanfa vodi na temelju članka 432. stavka 1. točke 3. i 4. Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15), čime se smatra da je Hanfa kandidatu izdala ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Također, kandidat koji je položio ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, automatski je dobio i ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranje te će se isti upisati i u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju.

Svaki zastupnik u osiguranju, odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju, koji je upisan u navedeni registar, ima mogućnost ispisa izvatka iz tog registra, koji sadrži njegove osobne podatke, datum stjecanja ovlaštenja, registarski broj te vrste osiguranja za koje ima ovlaštenje Hanfe.