Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a

Vijest objavljena: 31.1.2019.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 31. siječnja do 20. veljače 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.